شناسهٔ خبر: 101591 - سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

طی هشت ماه اول سالجاری صورت گرفت:

حمل بیش از۱۴میلیون تن بارطی هشت ماهه اول سال۱۴۰۰ درآذربایجان شرقی

تیمورزاده معاون حمل ونقل (آذرشرقی.jpg معاون حمل ونقل اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای آذربایجان شرقی ازحمل بیش از۱۴میلیون تن بارطی هشت ماهه اول سال۱۴۰۰ توسط ناوگان های حمل ونقل خبرداد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه وشهرسازی  (آذربایجان شرقی) کاظم تیمورزاده معاون حمل ونقل اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان  گفت : تعدادبار نامه صادره دراین مدت بیش از یک میلیون و ۴۶ هزاربرگ بوده است.

کاظم تیمورزاده اظهارداشت : همچنین درطی سالجاری این ناوگان ۷۶۹ هزارتن کالاهای اساسی ونهاده های دامی سهمیه استان را ازبنادر جنوبی حمل کرده که ازاین مقدار ۲۸۷هزار تن گندم و۴۸۲هزار تن جو،   ذرت دامی و کنجاله بوده است.

وی اظهار داشت:  دراین مدت ناوگان حمل ونقل مسافر استان بارعایت دستورالعملهای بهداشتی ۲ میلیون و ۲۰۷هزار مسافر رابابیش از۳۱۲ هزارو۵۰۰ سفرجابه جا کرده است .

لازم به ذکراست که درحال حاضر تعدادکل ناوگان باری دارای کارت هوشمنداستان ۳۳۵۰۰ دستگاه، تعداد رانندگان باری دارای کارت هوشمند ۳۷۰۵۰ نفروتعداد اتوبوس ناوگان حمل ونقل مسافری استان ۶۹۳دستگاه بوده است.

همچنین تعداد ۲۸۷شرکت و موسسه حمل ونقل کالا، تعداد۱۲۰ شرکت وموسسه حمل ونقل مسافری، تعداد۷۳ شرکت حمل و نقل بین المللی فعال کالا وتعداد۶ شرکت حمل ونقل مسافری برون مرزی دراستان فعالیت می کنند.