تماس با ما

* آدرس پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی:

ميدان آرژانتين - ابتداي بلوار آفريقا - وزارت راه و شهرسازي - ساختمان شهيد دادمان

* تلفن: 8- 88646377

* نمابر: 88646376

* آدرس الکترونیکی: newsmrud1@mrud.ir