شناسهٔ خبر: 101616 - سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

درديدار مديرکل راه وشهرسازی با استاندار خراسان جنوبی مطرح شد:

راه وشهرسازی خراسان جنوبی؛ موفق در استفاده از ظرفيت های نهفته در تامين منابع مالی پروژه ها

دیداراستاندار-4.jpg به منظور تشريح اقدامات وبرنامه های حوزه راه وشهرسازی مديرکل و معاونان اين اداره کل در استان با استاندار خراسان جنوبی ديدار و گزارشی از اقدامات انجام شده وبرنامه های در دست اجرا در بخش های مختلف حوزه ارايه شد.

به گزارش وزارت راه وشهرسازي (خراسان جنوبي)، مدير کل راه وشهرسازي استان آخرين وضعيت بخش راه ها را تشريح کرد و توضيح داد: خراسان جنوبي با ۱۵۱ هزار کيلومتر مربع سومين استان از نظر وسعت، با داشتن بيش از ۱۷ هزار کيلومترراه ششمين از نظر طول راه ها، بيست وهشتمين استان از نظر جمعيت با ۰.۹ درصداز جمعيت کل کشور است.

وحيد داعي افزود: خراسان جنوبي ۳۳۱ کيلومتر مرز مشترک با افغانستان و ۴ بازارچه مرزي شامل بازارچه مرزي يزدان در زيرکوه، گلورده(ميل۷۳) در درميان،بازارچه وپايانه مرزي ماهيرود(ميل ۷۸)درسربيشه و بازارچه مرزي دوکوهانه در نهبندان است.

وي درباره جذب اعتبارات ملي واستاني گفت: اعتبارات استاني محدود وراهبرد ما پيگيري اعتبارات ملي وجذب آن بسيار مهم بوده است به گونه اي که سال ۹۷ تخصيص اين اداره کل ۳۶ ميلياردتومان،سال بعد ۱۶۱ ميليارد تومان بودو سال ۹۹ به ۱۴۷ ميليارد تومان رسيد. براي جذب اعتبارات ملي تلاش هاي بسيار زيادي شدوابلاغ اعتبار امسال به۵۴۱ ميليارد تومان افزايش يافت که رقم بالايي است وتاامروز حدود ۳۶۰ ميليارد تومان تخصيص يافته است.

بنا به آمار وي اعتبارات ملي ۱۴۷ ميليارد تومان در سال ۹۷ تومان بود که درسال۹۸ به رقم ۱۹۶ميلياردتومان افزايش يافت و درسال۹۹ به۳۶۲ ميليارد تومان رسيد وامسال هم۳۶۰ ميليارد تومان بود که باپيگيري انجام شده اميد است به دو برابر افزايش پيدا کند. به گفته وي اعتبارات توازن تااين لحظه ابلاغ نشده و براي جذب آن پيگيري مي شود.

پيگيري اختصاص ۹۰۰ ميليارد تومان براي پروژه راه آهن و باندهاي دوم

داعي افزود: اعتبارات بند ط تبصره ۲ قانون بودجه امسال حدود ۹۰۰ ميليارد تومان شامل ۴۷۵ ميليارد تومان براي راه آهن و ۴۱۵ ميليارد تومان به باندهاي دوم استان اختصاص داردکه ازمحل فروش اموال مازاد دولت با اولويت مناطق کمتر توسعه يافته اختصاص مي يابد. بيشترين رقم پيش بيني شده مربوط به خراسان جنوبي است و با مکاتبات انجام شده از مهمترين مطالبات راه وشهرسازي استان است.

وي با اشاره به اين که حدود ۸۰ درصد ترانزيت به کشور افغانستان از طريق راه هاي استان خراسان جنوبي و يک شاهراه منطقه اي است افزود: طول راه هاي استان ۱۷۱۶۲ کيلومتر است که از اين ميزان ۷۵۱ کيلومتر باند دوم، ۸۸۲ کيلومتر راه اصلي، ۴۰۷۱ کيلومتر راه فرعي، ۵۹۰۰ کيلومتر راه روستايي آسفالته، ۱۲۰۰ کيلومتر راه آسفالت شوسه و ۴۴۰۰ کيلومتر راه آسفالت خاکي است.

داعي ادامه داد: دو کريدور اصلي کشور از استان خراسان جنوبي مي گذرد کريدور چابهار-بيرجند -مشهد که ۱۵۷۰ کيلومتر طول داردکه ۴۱۴ کيلومتر آن در استان قرار دارد و تاکنون ۵۳ درصدآن معادل ۲۱۹ کيلومتر دوبانده شده و کريدور دوم بندرعباس-راور-فردوس-مشهد که ۱۳۹۰ کيلومتر طول دارد که ۳۵۶ کيلومتر دراستان واقع شده و تاکنون ۲۲۴ کيلومترمعادل ۶۳ درصد آن دوبانده شده است. کريدور بعدي شرق به غرب  شامل بيرجند- طبس-اصفهان و طبس – يزداست که ۵۷۰ کيلومتر آن دراستان قراردارد که تاکنون ۷۰ کيلومتر يعني ۱۲ درصد دوبانده شده است.

باندهاي دوم

وي درباره آخرين وضعيت باندهاي دوم استان هم توضيح داد: مجموع پروژه هاي ما ۲۴۲۱ کيلومتر طول دارد که تاکنون۷۵۱ کيلومتر آن دوبانده شده و از اين ميزان ۱۳۷ کيلومتر سال گذشته انجام شده است (حدود ۲۰ درصد باندهاي دوم استان از زمان تاسيس) ۵۴۵ کيلومتر با متوسط پيشرفت فيزيکي ۳۷ درصد در دست اجرا است و ۵۶ کيلومتر هم با مبلغ قرارداد ۲۲۰۰ ميليارد تومان در دست مطالعه است.

مديرکل راه وشهرسازي خراسان جنوبي افزود: امسال هدف گذاري شده تا ۱۱۳ کيلومتر باند دوم تا پايان سال زير بار ترافيک برود که تاکنون ۴۰ کيلومتر آسفالت و ۳۲ کيلومتر ديگر آماده آسفالت است.

استفاده از ظرفيت ماده ۵۶ براي پروژه هاي استان

وي تاکيد کرد: براي اولين بار در خراسان جنوبي تنها اين اداره کل و وزارتخانه توانسته است مجوز ۵۰ ميليارد تومان براي محور بيرجند – قاين تسهيلات از بانک مسکن رااخذ و تزريق کند و پيگير اختصاص ۴۰ ميليارد تومان  متمم تکميلي ديگر هم هستيم.

داعي اضافه کرد: مجوز ۵۰ ميليارد تومان از بانک سپه کشور براي محور ديهوک – فردوس اخذ شده و درمرحله صدور تضمين است.درمحور سربيشه – ماهيرود اخذ ۱۰۰ ميليارد تومان از بانک تجارت مجوز صادر شده و درمرحله صدور تضمين قرار دارد.

وي ادامه داد: براي محور طبس-بشرويه از مسير خدا آفريد مجوزاخذو درمرحله شناسايي بانک جهت انعقاد قرارداد هستيم. در مجموع ۱۹۰ ميليارد تومان در قالب ماده ۵۶ براي پروژه هاي استان از محل بانک ها درحال تامين است.

داعي همچنين گفت: در بخش اسناد تسويه و تهاترهاي بانکي و مالياتي حدود ۳۰ ميليارد تومان به عنوان تنها اداره کل در استان و بين ادارات کل راه وشهرسازي استان ها از اين ظرفيت استفاده شده ودر سال جاري هم اين موضوع پيگيري مي شود.

وي موضوع ديگر رااستفاده از ماده ۲۳ براي محور خوسف-ديهوک-طبس عنوان کرد که بعد از حدود ۱۵ سال اين پروژه داراي رديف درقانون بودجه شد و امسال دو پروژه ديگر شامل پروژه بشرويه – سه راهي شهيدزارع به طول ۴۱ کيلومتر و  بيرجند-اسديه-گزيک-ميل ۷۳ به طول ۱۶۲ کيلومتر پيشنهاد شده است.

پروژه برون مرزي

وي گفت: تنها اداره کلي هستيم که در خاک افغانستان پروژه اجرا مي کند واين پروژه ۱۲۰ کيلومتر طول دارد که از پايانه مرزي ماهيرود شروع شده و تافراه افغانستان ادامه دارد و تاکنون ۶۴ کيلومتر آن تکميل شده است سال قبل حدود ۹۷ ميليارد ريال و امسال حدود ۲۴۰ ميليارد ريال تخصيص دارد.اين پروژه مسير ترانزيت کالا به افغانستان را ۴۰۰ کيلومتر کاهش مي دهد و براي تکميل به ۳۵۹۰ ميليارد ريال ديگر نياز دارد.

راه آهن

داعي درخصوص پروژه راه آهن هم توضيح داد: طول کل خط ريلي راه آهن چابهار-زاهدان-بيرجند- يونسي ۱۵۲۹ کيلومتر شامل چابهار -زاهدان ۶۲۸ کيلومتر، زاهدان – بيرجند ۶۳۰ کيلومتر و بيرجند – يونسي ۲۷۱ کيلومتر است که تاکنون قطعه ۲۳ از يونسي به گناباد به طول ۵۸ کيلومتر با پيشرفت فيزيکي ۵۵ درصد و قطعه ۱۶ از بيرجند – يونسي بطول ۳۲ کيلومتر با پيشرفت فيزيکي ۱۵ درصدانجام شده است. 

به گفته وي يک قطعه هم آنتني فردوس به جزين است که ۹۰ ميليارد تومان قرارداد و حدود ۲۰ درصد پيشرفت دارد که در مجموع قطعات ریلی استان ۱۵۷ کيلومتر درحال اجرا است.

بخش مسکن

وي افزود: در بخش احداث ساختمان هاي اداري تاکنون ۵۹ هزار مترمربع ساختمان احداث و به بهره برداري رسيده و درحال حاضر نيز ۱۴ هزار مترمربع در دست اجرا داریم.

مديرکل راه وشهرسازي خراسان جنوبي در تشريح اقدامات بخش مسکن هم گفت: خراسان جنوبي به عنوان چهارمين استان درکشور در سال ۹۸جشن اختتاميه مسکن مهر را برگزار و ۳۱۲۴۸ واحد در استان به بهره برداري رسید. در طرح اقدام ملي مسکن نيز سهميه اوليه ۲۴۵۰ واحد بود که پس ازبرداشتن سهميه ۵۹۷۵ نفر واجد شرايط ثبت نام کردند و زمين مورد نياز تماما اختصاص يافت. براساس گزارش ديوان محاسبات کشور خراسان جنوبي رتبه پنجم در پيشرفت فيزيکي طرح اقدام ملي مسکن در کشور را کسب کرده است.

وي گفت:در طرح نهضت ملي مسکن براساس برنامه ابلاغي در۴ سال سهميه استان ۴۰۴۴۹ واحداست که از اين تعداد ۱۸ هزار واحد مسکن روستايي و ۲۲ هزار واحد مسکن شهري است و تاکنون ۲۷۳۱۰ نفر ثبت نام کردند. سهميه تامين زمين دولتي براي استان ۱۸۲۱۴است و مکلف به تامين زمين براي واجدين شرايط هستيم درحال حاضر از ۳۱ شهراستان ۲۵ شهر سامانه ثبت نام باز بوده و پيگيري تامين زمين براي ۶ شهر باقي مانده استان جهت بازگشايي سامانه ادامه دارد.

به گفته وي در بخش بازآفريني شهري استان ۱۰۰۷ هکتار محدوده مصوب دارد که در۷ شهر بيرجند، بشرويه، نهبندان، قاين، فردوس، سرايان و خوسف که ۱۱۰ هزار نفر ازجمعيت اين شهرها در محلات هدف سکونت دارند.

وي افزود:در استفاده از سهميه قير در طرح هاي بازآفريني پيشتاز هستيم وتاکنون ۲ ميليارد ودويست ميليون تومان قير تحويل شده و پيگير افزايش آن هستيم.درحوزه شهرسازي ومعماري تمام شهرهاي استان داراي طرح تفصيلي و ۴ طرح جامع در دست بازنگري است. بنا به آمار وي درحوزه املاک و حقوقي هم تاکنون ۳۵۰ هکتار زمين به طرح نهضت ملي مسکن اختصاص يافته که ۲۲۰ هکتار آن مسکوني است و به صورت رايگان به متقاضيان واگذار مي شود و به جزاين اراضي دستگاه هاي دولتي را هم تامين ودرحوزه حفاظت از اراضي تاکنون ۶۶۰۰ مترمربع از اراضي دولتي را رفع تصرف شدهاست.

استفاده مطلوب از ظرفيت هاي نهفته جهت تامين منابع مالي مورد نياز

استاندار خراسان جنوبي در اين جلسه تاکيد کرد: با توجه به اهميت و نقش راه ها در توسعه استان، نبايد در پيگيري ها فرصت را از دست بدهيم.

قناعت ادامه داد: هر چه اصرار و پيگيري بيشتر باشد، نتيجه بهتري به همراه خواهد داشت و خواهيم توانست در اهداف استان موفق تر باشيم. 

استاندار گفت: راه، از زيرساخت‌ها و پيش نيازهاي اصلي است که در هر نوع پيشرفت و تعالي منطقه، حرف اول را مي زند.  با توجه به گستره استان،راه ها وسعت قابل توجهي دارند و براي بهبود آنها اقداماتي هم انجام شده اما تا ايده آل ها فاصله هست.

وي ضمن تشکر از حوزه راه و شهرسازي استان به واسطه کار هاي انجام شده، تأکيد کرد: رسيدن استان به نقطه مطلوب، کار و تلاش مضاعفي را مي طلبد.

استاندار با اشاره به مصوبات سفر رئيس جمهور به استان گفت: در قالب اين مصوبات، ۳۵۰ ميليارد تومان اعتبار به استان اختصاص يافته است.

قناعت به سهم عمده حوزه راه ها از اين مصوبات اشاره واضافه کرد: اين موضوع، نشان دهنده دغدغه استان، اهميت راه هاو توجه دولت است. بايد براي جذب کامل اعتبارات سفر، همزمان با تهاترها و... به عنوان ظرفيت هاي نهفته که گره گشا هستند، با تمام توان تلاش کرد. استاندار از پيگيري هايي براي شتاب بخشي به روند اجراي پروژه راه آهن گفت و افزود: پيگيري ها براي تحقق مصوبات و برنامه هاي مربوط به راه آهن، همچنان ادامه دارد.

قناعت، طرح جهش توليد مسکن را از برنامه هاي اولويت‌ دار دولت دانست و گفت: اين طرح به گونه اي اجراي شود که در چهار سال، سهميه استان به طور کامل جذب شده و به نتيجه برسد.