شناسهٔ خبر: 103526 - سرویس وزارتی
نسخه قابل چاپ

با حکمی از سوی رستم قاسمی؛

نماینده وزیر در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در حوزه حمل ونقل منصوب شد

افندی زاده وزیر راه و شهرسازی درحکمی شهریار افندی زاده را به سمت نماینده وزیر در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در حوزه حمل ونقل منصوب کرد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی در حکمی شهریار افندی زاده ­را به سمت نماینده وزیر در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در حوزه حمل ونقل منصوب کرد. در متن این حکم آمده است:

نظر به تعهد و ­تخصص جنابعالی به موجب این حکم ­و با حفظ سمت به عنوان نماینده وزیر در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران برای حوزه حمل ونقل منصوب می‌شوید.

امید است با اتکال به الطاف الهی و در راستای قوانین مصوب ­و آرمان های کشور به منظور ایفای بهینه وظایف به ویژه موارد زیر تلاش ویژه ای نمایید.

- توجه به سیاست جایگزینی­ حمل و نقل انسان محور، پایبند به محیط زیست و منطبق برعدالت اجتماعی به جای حمل ونقل خودرو محور، آلاینده و نامتوازن در طرح های شهری وطرح های مرتبط دیگر

- توجه به ایجاد هماهنگی بین حمل ونقل درون شهری و برون شهری با ایجاد هاب­‌های حمل ونقلی و ترکیبی در­ مدهای مختلف

- توجه به تسهیل و روانسازی ­جریان های عبوری از محدوده­ های شهری

- توجه به تسهیل و گسترش حمل ونقل ریلی شهری و حومه ای در محدوده شهری و استفاده بهینه از تداخلات طرح­‌ها با طرح‌های راه آهن کشور

- توجه به توسعه اقتصادی متوازن در حوزه شهری و بین شهری و سیاستگذاری به منظور استفاده حداقلی منابع عمومی بودجه‌ای کشور برای ایجاد تسهیلات حمل ونقل شهری و طرح‌های مرتبط دیگر

توفیق روزافزون را از خدای متعال خواستارم.