شناسهٔ خبر: 103862 - سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران خبر داد:

استقبال پیمانکاران و انبوه سازان از فراخوان استان تهران درطرح نهضت ملی مسکن

محبت خواه مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران از حضور ۳۹ شرکت کننده حقوقی برای حضوردر طرح نهضت ملی مسکن و شروع عملیات اجرایی پروژه های جدید خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی (تهران)؛ خلیل محبت خواه مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران گفت، طبق آيين‌نامه اجرايي بند «ج» ماده (۱۲) قانون برگزاري مناقصات و بر اساس قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه های مربوطه از پیمانکاران واجد شرایط، معاونت مسکن و ساختمان آگهی فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران جهت عملیات طرح نهضت ملی مسکن در دو نوبت در روزنامه جمهوری اسلامی به فراخوان گذاشته اند.

وی گفت : پس از مهلت داده شده در سامانه ستاد ایران تعداد ۳۹ شرکت در بخش حقوقی جهت مشارکت در ساخت طرح نهضت ملی مسکن شرکت کردند و مقرر گردید کمیته منتخب از معاونت مسکن و ساختمان نسبت به امتیازبندی مدارک بارگذاری در سامانه ستاد ایران که قبلا انجام داده اند بررسی انجام گیرد.

محبت خواه گفت:درارزیابی کیفی سازندگان طرح نهضت ملی مسکن برای پروژه های در سطح استان تهران جهت تهیه لیست کوتاه امتیاز قابل قبول ۶۰ میباشد که شرکت کنند گانی که داری حداقل امیتاز قابل قبول باشند در لیست کوتاه قرار می گیرند سپس جهت ادامه اقدامات لیست با صورتجلسه تنظیمی اعضاء جهت ثبت در سامانه ستاد ایران ارسال می شود.

مدیر کل راه و شهرسازی در پایان گفت:اما نکته قابل توجه، استقبال انبوه سازان، سازندگان و پیمانکاران از فراخوان اداره کل راه و شهرسازی استان تهران است که اداره کل نیز با اقدامی منسجم طی دو هفته اخیر و تشکیل کارگروه کیفی استعلام و ارزیابی پیمانکاران نسبت به انجام این امر اقدام نمود و دراین کمیته تخصصی موارد مرتبط با ظرفیتهای پیمانکاران و انبوه سازان به دقت مورد بررسی قرار میگیرد تا به زودی از ظرفیت ها و توان داخلی سازندگان جهت اتصال به پروژه های نهضت ملی مسکن استفاده شود.