شناسهٔ خبر: 104249 - سرویس بنادر و دریانوردی
نسخه قابل چاپ

طی ۱۰ ماهه نخست سال جاری محقق شد؛

رشد ۲۰ درصدی تخلیه و بارگیری کالاهای نفتی و غیرنفتی در بنادر کشور

تخلیه و بارگیری میزان تخلیه و بارگیری کالاهای نفتی و غیرنفتی در بنادر مالکیتی سازمان بنادر و دریانوردی تا پایان دی ماه امسال، معادل ۱۲۷ میلیون و ۶۳۱ هزار و ۹۶ تن بود که در قیاس با میزان ۱۰۶ میلیون و ۴۵۳‌هار و ۳۱۸ تنی در مدت مشابه سال گذشته، رشد ۲۰ درصدی را نشان می‌دهد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، میزان تخلیه کالاهای نفتی طی ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۰ در بنادر مالکیتی ۱۷ میلین و ۵۴۳ هزار و ۸۷۹ تن، میزان تخلیه کالاهای غیرنفتی ۳۸ میلیون و ۸۱۷ هزار و ۶۶۵ تن و مجموع تخلیه کالاهای نفتی و غیرنفتی معادل ۵۶ میلیون و ۳۶۱ هزار و ۵۴۴ تن بود که حاکی از رشد ۲۴ درصدی در بخش کالاهای نفتی، رشد ۱۸ درصدی در بخش کالاهای غیرنفتی و رشد ۲۰ درصدی در بخش کالاهای نفتی و غیرنفتی است.

میزان بارگیری کالاهای نفتی در بنادر مالکیتی طی ۱۰ ماهه نخست سال جاری معادل ۳۰ میلیون و ۷۱۶ هزار و ۹۶۴ تن، میزان بارگیری کالاهای غیرنفتی ۴۰ میلیون و ۵۵۲ هزار و ۶۰۶ تن و مجموع بارگیری کالاهای نفتی و غیرنفتی معادل ۷۱ میلیون و ۲۶۹ هزار و ۵۵۲ تن بود.

میزان بارگیری کالاهای نفتی در مدت مذکور در قیاس با ۱۰ ماهه نخست سال ۹۹ رشد ۳۴ درصدی، کالاهای غیرنفتی رشد ۱۱ درصدی و مجموع کالاهای نفتی و غیرنفتی رشد ۲۰ درصدی را تجربه کرده است.

جمع تخلیه و بارگیری کالاهای نفتی در ۱۰ ماهه نخست سال جاری ۴۸ میلیون و ۲۶۰ هزار و ۸۲۵ تن و جمع تخلیه و بارگیری کالاهای غیرنفتی ۷۹ میلیون و ۳۷۰ هزار  و ۲۷۱ تن بود؛ ‌ همچنین مجموع تخلیه و بارگیری کالاهای نفتی و غیرنفتی در مدت مذکور معادل ۱۲۷ میلیون و ۶۳۱ هزار و ۹۶ تن بود که حاکی از رشد ۳۰ درصدی در بخش کالاهای نفتی، رشد ۱۴ درصدی در بخش کالاهای غیرنفتی و رشد ۲۰ درصدی در بخش کالاهای نفتی و غیرنفتی طی ۱۰ ماهه نخست سال جاری در قیاس با مدت مشابه سال گذشته است.

به گزارش سازمان بنادر و دریانوردی، تخلیه و بارگیری صورت گرفته در بخش عملیات کانتینری از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا پایان دی ماه سال جاری معادل ۱ میلیون و ۷۸۰ هزار و ۴۹ TEU بود که در قیاس با عملیات کانتینری ۱ میلیون و ۵۰۳ هزار و ۳۵۵ TEU طی ۱۰ ماهه نخست سال ۹۹، رشد ۱۸ درصدی را نشان می‌دهد.