شناسهٔ خبر: 104740 - سرویس هوایی
نسخه قابل چاپ

در ابلاغی توسط معاون وزیر راه و شهرسازی؛

رییس کارگروه فرعی مدیریت بحران در فرودگاه‌هامنصوب شد

سیاوش امیرمکری جانشین وزیر راه و شهرسازی در ستاد مدیریت بحران، در ابلاغی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران را به عنوان عضو اصلی ستاد و رئیس کارگروه فرعی مدیریت بحران در فرودگاه‌های کشور منصوب کرد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی،شهریار افندی زاده جانشین وزیر راه و شهرسازی در ستاد مدیریت بحران، در ابلاغی، مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران را با هدف اعمال فرماندهی واحد در امر سیاست گذاری، برنامه ریزی و هماهنگی، انجام در زمینه اجرا و نظارت، ایجاد وحدت رویه و به منظور استفاده از تمامی ظرفیت های شرکت فرودگاهها در حوزه تخصصی مراحل چهارگانه نظام جامع مدیریت بحران و با استناد به تبصره ۸ ماده ۴ دستورالعمل اجرایی ستاد مدیریت بحران وزارت راه و شهرسازی، به عنوان عضو اصلی ستاد و رئیس کارگروه فرعی مدیریت بحران در فرودگاههای کشور منصوب کرد.

به گزارش شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران؛ در این ابلاغ بر کوشش مجدانه در عملیاتی نمودن اهداف و وظایف مندرج در دستورالعمل یاد شده و تدوین ضوابط مربوط به تعیین سطوح، حالت اضطرار و شیوه اعلام بحران های احتمالی در امور مربوطه با نظارت و هماهنگی ستاد مدیریت بحران وزارت راه و شهرسازی و برگزاری مستمر آن کارگروه و ارائه گزارش های مربوطه به صورت منظم به دبیرخانه ستاد تاکید شده است.