شناسهٔ خبر: 104877 - سرویس وزارتی
نسخه قابل چاپ

با حکمی از سوی رستم قاسمی؛

مهدی رجبی به عنوان سرپرست اداره کل راه و شهرسازی سمنان منصوب شد

وزیر امضاء وزیر راه و شهرسازی در حکمی مهدی رجبی را به سمت سرپرست اداره کل راه و شهرسازی سمنان منصوب کرد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، طی حکمی از سوی رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی، مهدی رجبی  بعنوان «سرپرست اداره کل راه و شهرسازی سمنان» منصوب شد.

در متن این حکم آمده است:

با توجه به تخصص و تجربه جنابعالی، به موجب این حکم شما را به عنوان «سرپرست اداره کل راه و شهرسازی سمنان» منصوب می نمایم.

امید است با اتکال به الطاف الهی و در اجرای سیاست های دولت مردمی و باتمتع از تجارب خویش و در چارچوب قوانین و مقررات در ایفای بهینه و مطلوب وظایف محوله موفق و موید باشید.