شناسهٔ خبر: 104929 - سرویس بنادر و دریانوردی
نسخه قابل چاپ

عملکرد ۱۰ ماهه وزارت راه و شهرسازی در حوزه حمل و نقل دریایی؛

افزایش ۱۰۶ میلیون تنی عملیات تخلیه و بارگیری / رشد ۲۸ درصدی جابه‌جایی مسافر در بنادر

حمل و نقل دریایی گزارش عملکرد اقدامات انجام شده در وزارت راه و شهرسازی در حوزه حمل و نقل دریایی طی ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۰ از افزایش ۱۰۶ میلیون تنی عملیات تخلیه و بارگیری بنادر و نیز رشد ۲۸ درصدی جابه‌جایی مسافر از بنادر حکایت دارد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، نگاهی به گزارش عملکرد آماری، پایش و کنترل آماریِ اقدامات انجام شده در وزارت راه و شهرسازی در حوزه حمل و نقل دریایی طی ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که میزان عملیات تخلیه و بارگیری بنادر تجاری کشور در ۱۰ ماهه سال‌جاری ۱۲۸ میلیون تن بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته (۱۰۶ میلیون تن) ۲۱ درصد افزایش داشته است.

مطابق این گزارش توصیفی - آماری، با بررسی روند ۱۰ ساله عملیات تخلیه و بارگیری بنادر تجاری مشخص می‌شود که بیشترین میزان عملیات تخلیه و بارگیری بنادر تجاری در ۱۰ ماهه سال ۱۳۹۶ و به‌میزان ۱۳۱ میلیون تن ثبت شده است.

داده‌ها در زمینه عملیات كانتینری بنادر، میزان عملیات كانتینری بنادر در ۱۰ ماهه سال‌جاری را ۱۷۰۵ هزار TEU نشان می‌دهد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته (۱۵۲۰ هزار TEU) ۱۲ درصد افزایش داشته است. با بررسی روند ۱۰ ساله عملیات كانتینری مشخص می‌شود که بیشترین میزان عملیات كانتینری بنادر در ۱۰ ماهه سال ۱۳۹۰ و به‌میزان ۲۶۳۸ هزار TEU ثبت شده است.

به گزارش دفتر آمار، اطلاعات و پایش برنامه‌ها در معاونت برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی، آمار مربوط به جابه‌جایی مسافر (ورودی- خروجی) از بنادر در ۱۰ ماهه سال‌جاری، این تعداد را ۸.۲ میلیون نفر نشان می‌دهد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته (۶.۴ میلیون نفر) ۲۸ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

با بررسی روند ۱۰ ساله عملیات جابه‌جایی مسافر مشخص می‌شود که بیشترین میزان عملیات جابه‌جایی مسافر در ۱۰ ماهه سال ۱۳۹۸ و به‌میزان ۱۵.۸ میلیون نفر ثبت شده است.