شناسهٔ خبر: 105575 - سرویس هوایی
نسخه قابل چاپ

گزارش پروازهای داخلی کشور در دی ماه ۱۴۰۰؛

مسیر پروازی مهرآباد- مشهد پرترددترین مسیر/افزایش ۵۶ درصدی پروازهای عبوری

چند نما از هواپيمای ايرباس A۳۲۱ شركت هواپيمايی ايران اير هما بررسی آمار پروازهای داخلی در دی ‌ماه سال جاری نشان می‌دهد پرترددترین مسیر در پروازهای داخلی در دی ماه سال جاری مسیر مهرآباد- مشهد با تعداد ۷۵۷ پرواز بوده است.

به گزارش خبرنگارپایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، بر اساس گزارش منتشر شده توسط مرکز اطلاعات و آمار شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، در دی ماه سال ۱۴۰۰ در چهار فرودگاه مهرآباد، مشهد، کیش و شیراز بیشترین نشست و برخاست داخلی انجام شده است.

عملکرد این فرودگاه‌ها نسبت به ماه مشابه در سال گذشته افزایش ۶ درصدی داشته است و بالاترین نشست و برخاست با افزایش ۳۱/۸۱ درصدی متعلق به فرودگاه بین‌المللی مهرآباد تهران و پس از آن مشهد با۱۴/۴۳و کیش با ۸/۴۷ و شیراز با ۷/۶۰ درصد است. در این زمینه کمترین نشست و برخاست متعلق به فرودگاه لاوان با ۰/۲۶ درصد، و پس از آن لارستان با ۰/۳۰درصد بوده است.

براساس این گزارش کل پروازهای فرودگاه‌های تحت مالکیت شرکت فرودگاه‌هادر دی ماه امسال در نشست و برخاست ۶ درصد، اعزام و پذیرش مسافر ۵۵ درصد و در ارسال و پذیرش بار و پست نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۴ درصد افزایش را شاهد بوده‌ایم.

همچنین بر اساس آمار پروازهای داخلی فرودگاه‌های تحت مالکیت شرکت در دی ماه امسال نسبت به ماه مشابه سال گذشته در نشست و برخاست ۲ درصد و در اعزام و پذیرش مسافر ۴۷ درصد و در ارسال و پذیرش بار و پست ۴۰ درصد افزایش را نشان می دهد.

در مجموع پروازهای داخلی ۲۳ هزار و ۷۲۸نشست و برخاست داخلی در فرودگاه‌های تحت مالکیت این شرکت انجام شده که ۲ میلیون و ۶۶۹هزار و ۴۲۴ مسافر و ۲۱ میلیون و ۴۲۵ هزار و ۵۷۸ کیلوگرم بار به وسیله این پروازها جابه‌جا شده‌اند. این ارقام نسبت به دی ماه سال ۱۳۹۹ به ترتیب ۲، ۴۷ و ۴۰ درصد رشد داشته‌اند.

همچنین دراین ماه درکل پروازهای چهارفرودگاه اختصاصی کشور یعنی کیش، قشم، چابهار و ماکو در مجموع ۳ هزار و ۱۳۵ نشست و برخاست داخلی انجام شده که این پروازها ۳۸۹ هزار و ۱۷۶ مسافر و۴ میلیون و ۳۵۹ هزار و ۹۰۰ کیلوگرم بار جابه‌جا کرده‌اند.

در دی ماه سال جاری در پروازهای داخلی چهار فرودگاه اختصاصی کشور یعنی کیش، قشم، چابهار و ماکو در مجموع ۳ هزار و ۱۳۵ نشست و برخاست داخلی انجام شده که این پروازها ۳۸۹ هزار و ۱۷۶ مسافر و ۴ میلیون و ۳۵۹  هزار و ۹۰۰ کیلوگرم بار جابه‌جا کرده‌اند.عملکرد این فرودگاه‌ها دردی ماه ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه ماه گذشته در نشست و برخاست۸ درصد، در اعزام و پذیرش مسافر۲۴ درصد و ارسال و پذیرش بار و پست ۱۳ درصد کاهش داشته است.

پرترددترین مسیر در پروازهای داخلی در دی ماه مسیر مهرآباد- مشهد با تعداد ۷۵۷ پرواز و بیشترین جابه جایی مسافر در مسیر مشهد به مهرآباد با تعداد ۱۰۱هزار و ۷۶۴ بوده است.

طبق آمار در دهمین ماه سال ۱۴۰۰حداقل ۸۰ درصد نشست و برخاست پروازهای داخلی به ترتیب در۱۰ فرودگاه مهرآباد، مشهد، کیش، شیراز، اهواز، اصفهان، بندرعباس، تبریز و خلیج فارس(عسلویه) و یزد انجام پذیرفته است. در مجموع میزان پروازهای عبوری نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۵۶ درصد افزایش داشته است.

طبق آمار منتشر شده، پروازهای داخلی ۹۴ درصد از کل نشست و برخاست پروازهای مسافری را به خود اختصاص داده اند که حدود ۹۴ درصد اعزام و پذیرش مسافر و ۸۶ درصد ارسال و پذیرش بار و پست را شامل می شود.

 در۱۰ ماهه سال۱۴۰۰نسبت به مدت مشابه سال گذشته درنشست و برخاست۲۴ درصد، در اعزام و پذیرش مسافر۲۳ درصد و در ارسال و پذیرش بار و پست ۲۳ درصد افزایش وجود داشته است.

همچنین در دی ماه ۱۴۰۰نشست و برخاست های مسافری در فرودگاه کرمان با متوسط۱۷۶ مسافردر هر پرواز و در فرودگاه جهرم و جیرفت با متوسط ۳۱ مسافر در هر پرواز بیشترین و کمترین تراکم مسافر را شامل می شوند.