شناسهٔ خبر: 105631 - سرویس هوایی
نسخه قابل چاپ

گزارش پروازهای خارجی کشور در دی ماه ۱۴۰۰؛

مسیر پروازی مشهد- نجف پرترددترین مسیرپروازی/افزایش صدر درصدی پروازهای خارجی نسبت به مدت مشابه سال گذشته

بازدید وزیر راه و شهرسازی از فرودگاه امام خمینی (ره) بررسی آمار پروازهای خارجی در دی ‌ماه سال جاری نشان می‌دهد پرترددترین مسیر در پروازهای خارجی در دی ماه سال جاری مسیر مشهد- نجف با تعداد ۱۳۱ پرواز بوده است.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، براساس گزارش شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران کل پروازهای فرودگاه های تحت مالکیت این شرکت در دی ماه امسال در نشست و برخاست ۶ درصد، اعزام و پذیرش مسافر ۵۵ درصد و در ارسال و پذیرش بار و پست نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۴ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

طبق آمار پروازهای بین المللی فرودگاه‌های تحت مالکیت در دی ماه ۱۴۰۰ نسبت به ماه مشابه سال گذشته در مجموع یک هزار و ۵۰۱ نشست و برخاست انجام شده که این پروازها ۱۷۸هزار و ۹۳۳ مسافر و ۳ میلیون و ۹۵۳ هزار ۹کیلوگرم بار جابه‌جا کرده‌اند که این ارقام نسبت به ماه مشابه سال گذشته افزایش ۱۰۰ درصدی داشته است.

بر اساس آمار منتشر شده در کل پروازهای چهار فرودگاه اختصاصی (کیش، چابهار،قشم، ماکو) در دی ماه ۱۴۰۰ نسبت به ماه گذشته در نشست و برخاست ۷ درصد و در اعزام و پذیرش مسافر ۲۵ درصد و ارسال و پذیرش بار و پست ۱۵ درصد افزایش وجود داشته است.

 افزایش صددرصدی پروازهای بین المللی از چهار فرودگاه اختصاصی

در مجموع پروازهای بین المللی چهار فرودگاه اختصاصی یعنی کیش، چابهار،قشم، ماکو،۷۰ نشست و برخاست انجام شده که این پروازها ۵ هزار و ۲۲۹ مسافر و ۱۲۳هزار و ۹۳۱ کیلوگرم بار جابجا کرده اند که این آمار در مقایسه با دی ماه ۱۳۹۹ افزایش ۱۰۰ درصدی داشته است.

همچنین بر اساس آمار منتشر شده، پروازهای بین المللی فرودگاه های تحت مالکیت شرکت در دی ماه ۱۴۰۰ نسبت به ماه مشابه در نشست و برخاست ۵ درصد افزایش، در اعزام و پذیرش مسافر۲ درصد و در ارسال و پذیرش بار و پست ۳ درصد کاهش وجود داشته است.

 در دهمین ماه ۱۴۰۰ حداقل ۸۰ درصد نشست و برخاست پروازهای بین المللی در چهار فرودگاه مشهد، شیراز، تبریز و اصفهان انجام شده است.

درهمین ماه مسیر مشهد به نجف و بالعکس با تعداد۱۳۱ پرواز، و پس از آن مسیر استانبول به تبریز و بالعکس با تعداد ۵۹ پرواز پرترددترین مسیر در پروازهای بین المللی می باشد و بیشترین مسافر در مسیر مشهد به نجف اعلام شد.

 در پروازهای خارجی فرودگاه های تحت مالکیت شرکت در ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال گذشته در نشست و برخاست، اعزام و پذیرش مسافر و ارسال بار و پست ۱۰۰ درصد افزایش وجود داشته است.

افزایش صددرصدی پروازهای عتبات عالیات

براساس گزارش شرکت فرودگاه ها در پروازهای عتبات فرودگاه های تحت مالکیت شرکت در ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال گذشته در نشست و برخاست، اعزام و پذیرش مسافر و ارسال و پذیرش بار و پست ۱۰۰ درصد افزایش وجود داشته است.

 همچنین پروازهای بین المللی فرودگاه های تحت مالکیت در دی ماه ۱۴۰۰ نسبت به ماه گذشته در نشست و برخاست ۵ درصد در اعزام و پذیرش مسافر۲ درصد و در ارسال و پذیرش بار و پست ۳ درصد کاهش وجود داشته است.

 در کل پروازهای چهار فرودگاه اختصاصی یعنی کیش، چابهار،قشم، ماکو، در دی ماه ۱۴۰۰ نسبت به ماه گذشته در نشست و برخاست یک درصد و در اعزام و پذیرش مسافر و ارسال ۲ درصد و پذیرش بار و پست ۴ درصد کاهش وجود داشته است.

طبق آمار در دی ماه۱۴۰۰ حداقل ۸۰ درصد نشست و برخاست پروازهای بین المللی در ۴ فرودگاه مشهد، شیراز، تبریز و اصفهان انجام شده است.

براساس آمار منتشر شده در کل پروازهای فرودگاه های تحت مالکیت شرکت در ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال گذشته در نشست و برخاست ۲۷ درصد ، در اعزام و پذیرش مسافر ۲۸ درصد و در ارسال و پذیرش بار و پست ۴۲ درصد افزایش داشته است. همچنین در کل پروازهای چهار فرودگاه اختصاصی در ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال گذشته درنشست و برخاست ۲۹ درصد، در اعزام و پذیرش مسافر ۲۸ درصد و در ارسال و پذیرش بار و پست ۳۱ درصد افزایش داشته است.

در پروازهای بین المللی فرودگاه های تحت مالکیت شرکت در ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال گذشته در نشست و برخاست، اعزام و پذیرش مسافر و ارسال و پذیرش بار و پست ۱۰۰ درصد افزایش وجود داشته است.