شناسهٔ خبر: 105958 - سرویس هوایی
نسخه قابل چاپ

مدیر فرودگاه آبادان اعلام کرد؛

برگزاری موفق تمرین کامل طرح اضطراری دوسالانه در فرودگاه آبادان

برگزاری طرح اضطراری فرودگاه آبادان مدیر فرودگاه آبادان از برگزاری موفق تمرین کامل طرح اضطراری در فرودگاه آبادان خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، مسعود خواست خدایی، مدیر فرودگاه آبادان گفت: بر اساس سناریو و برنامه‌های از پیش تعیین شده؛ برگزاری تمرین کامل طرح اضطراری در فرودگاه آبادان علاوه بر دنبال کردن اهدافی نظیر ارزیابی توان عملیاتی سازمان ها در زمان بروز سوانح هوایی و نحوه ارتباطات، فرماندهی و هماهنگی در مدیریت بحران های مذکور، اهدافی نظیر آشنایی ارگان های ذیربط در هنگام بحران با مناطق عملیات پروازی و نحوه دسترسی به این مناطق را نیز به دنبال دارد.

مدیر فرودگاه آبادان گفت: کاهش تلفات، ارتقاء فرهنگ ایمنی، ایجاد آمادگی برای انجام واکنشهای صحیح و سریع در مواقع اضطراری، بالا بردن مهارت و عکس العمل صحیح و افزایش سرعت عمل و سطح آگاهی کارکنان و تمامی ادارات و ارگان‌های داخلی در مواقع اضطراری از اهداف دیگر این تمرین بود.

به گزارش شرکت فرودگاه ها، خواست خدایی گفت: با توجه به اهمیت عکس‌العمل صحیح در زمان اضطراری و حساسیت فرودگاه ها که همواره بستر حادثه و بحران هستند، با طراحی تمرین کامل  طرح اضطراری سعی شد که گامی مؤثر در راستای ارزیابی و افزایش آمادگی و همچنین ارتقا و تداوم روند ارایه خدمات ایمنی هوانوردی در شرایط خاصی برداشته شود.