شناسهٔ خبر: 10616 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

شورای عالي شهرسازی و معماری مقرر كرد:

اسناد يكپارچه طرح جامع اصفهان با الحاق خوراسگان ابلاغ می‌شود

سی وسه پل شورای عالی شهرسازی و معماری مقرر كرد: یكپارچه طرح جامع اصفهان با توجه به الحاق خوراسگان و لحاظ مصوبات مورخ ۹۰/۴/۱۳ مربوط به مغایرت‌های طرح تفصیلی اصفهان و نیز مصوبه مورخ ۹۱/۶/۲۰ مربوط به طرح جامع خوراسگان با قید فوریت و ظرف حداكثر ۲ ماه ابلاغ شود.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۴/۵/۱۹ ضمن استماع گزارش اداره كل راه و شهرسازی استان اصفهان پیرامون الحاق خوراسگان به محدوده طرح جامع اصفهان براساس مصوبه هیئت محترم وزیران به شرح زیر تصمیم‌گیری كرد:

1. مقرر شد اسناد یكپارچه طرح جامع اصفهان با توجه به الحاق خوراسگان و لحاظ مصوبات مورخ ۹۰/۴/۱۳ مربوط به مغایرت‌های طرح تفصیلی اصفهان و نیز مصوبه مورخ ۹۱/۶/۲۰ مربوط به طرح جامع خوراسگان با قید فوریت و ظرف حداكثر دو ماه ابلاغ شود.

2. الحاق خوراسگان صرفا در حد محدوده مصوبه مورخ ۹۱/۶/۲۰ اعمال خواهد شد.

3. هر گونه تغییرات كاربری زمین‌های كشاورزی در محدوده و حریم شهر خوراسگان بعنوان مغایرت با اساس طرح جامع تلقی شده و می‌باید مراحل قانونی و گردش كار مطابق آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران را طی نماید.

4. حریم شهر اصفهان از مجموع حریم مصوب طرح جامع اصفهان و طرح جامع مصوب خوراسگان حاصل می‌شود و هر گونه تغییر در آن مغایرت اساسی تلقی شده و طی مراحل قانونی و گردش كار برای آن الزامی است./

نظر شما