شناسهٔ خبر: 106598 - سرویس وزارتی
نسخه قابل چاپ

با حکمی از سوی وزیر راه‌ وشهرسازی؛

حسین معصوم به عنوان «نماینده تام الاختیار وزیر راه در حفظ حقوق بیت المال » منصوب شد

حسین معصوم طی حکمی از سوی وزیر راه و شهرسازی، حسین معصوم به عنوان نماینده تام‌الاختیار وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت المال منصوب شد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، طی حکمی از سوی رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی، حسین معصوم به عنوان «نماینده تام‌الاختیار وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت المال» منصوب شد.

در بخشی از حکم وزیر راه و شهرسازی خطاب به حسین معصوم آمده است؛

نظر به سوابق تعهد و تجارب ارزشمند جنابعالی و لزوم حفظ حقوق بیت المال در اراضی و منابع طبیعی و ضرورت شناخت، هماهنگی، برنامه ریزی و ارائه راهکارهای علمی و عملی برای برخورد قاطع با پدیده زمین خواری و متعرضین و متجاوزین به اراضی دولتی و انفال و با توجه به دستورالعمل شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی و منابع طبیعی و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و کارگروه فراقوه ای مبارزه با زمین خواری، به موجب این حکم به عنوان «نماینده تام الاختیار اینجانب در شورا، ستاد و کارگروه مذکور» منصوب می گردید.

مقتضی است با بهره گیری از ظرفیت های کلیه معاونت ها، شرکت ها و مدیران ستادی با تشکیل کارگروه مرتبط با موضوعات مطرح شده ساختار موجود شورای حفظ حقوق بیت المال را ارتقا داده و در تعامل و پیگیری مصوبات شورای حفظ حقوق بیت المال و در تعامل با قوه محترم قضائیه در سراسر کشور و تقویت و بکارگیری نیروهای توانمند حقوقی پرونده های مهم و کلان مطروحه را ساماندهی و با همکاری معاونت ها و شرکت های ذیربط تعیین تکلیف نمایید.  امید است در انجام وظایف محوله موفق به تاییدات الهی باشید.