شناسهٔ خبر: 107193 - سرویس هوایی
نسخه قابل چاپ

توسط سرپرست شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران صورت گرفت؛

نظامنامه سیستم مدیریت ایمنی شرکت فرودگاه‌ها ابلاغ شد

حمیدرضا سیدی، سرپرست شرکت فرودگاه‌ها سرپرست شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران نظامنامه سیستم مدیریت ایمنی را به ستاد و فرودگاه‌های کشور ابلاغ کرد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، حمیدرضا سیدی سرپرست شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران نظامنامه سیستم مدیریت ایمنی را به ستاد و فرودگاه‌های کشور ابلاغ کرد.

این اقدام در راستای پیاده سازی سیستم مدیریت ایمنی و با هدف تبیین ساختارها، مسئولیت ها، سیاست ها و رویه های مربوطه نظامنامه سیستم مدیریت ایمنی شرکت که پیش از این به تصویب سازمان هواپیمایی کشوری رسیده بود، صورت گرفته است.

بر این اساس کلیه مدیران کل ستادی و فرودگاهی مکلف به رعایت مندرجات در این نظامنامه هستند.

نظام نامه سیستم مدیریت ایمنی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران بر اساس الزامات ملی تعیین شده توسط سازمان هواپیمایی کشوری و برنامه جامع ایمنی(SSP) و مطابق مقررات ملی فرودگاهی و ناوبری هوایی تهیه و تدوین شده و به عنوان بالاترین مرجع سیستم مدیریت ایمنی برای کلیه سطوح شرکت لازم الاجرا است.

این سند در بر گیرنده سیاست ها، مسئولیت ها، پاسخگویی ها، فرآیندها، رویه ها و دستورالعمل هایی است که بصورت سیستماتیک در ارتباط بوده و سیستم مدیریت ایمنی را شکل می دهند

به گزارش شرکت فرودگاه‌ها؛ هدف از پیاده سازی سیستم مدیریت ایمنی در شرکت، تضمین ایمنی در خدمت عمده شرکت یعنی خدمات فرودگاهی و خدمات ناوبری هوایی است که در صورت بروز هرگونه تغییر در هر یک از اجزاء سیستم، چنانچه عملکرد سیستم مدیریت ایمنی تحت تاثیر قرار گیرد، دفتر ایمنی شرکت با ویرایش این سند، مخاطبین را از تغییرات مطلع می کند.

انتهای پیام