شناسهٔ خبر: 107234 - سرویس هوایی
نسخه قابل چاپ

سرپرست شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران ؛

مدیران فرودگاه ها بر عدم تداخل پروازهای صبحگاهی با اذان صبح نظارت کنند

حمیدرضا سیدی، سرپرست شرکت فرودگاه‌ها سرپرست شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران از مدیران فرودگاهی خواست، به منظور رعایت عدم تداخل ساعات پروازهای صبحگاهی با اذان صبح، ضمن برنامه ریزی دقیق، بر اجرای درست آن نظارت کنند.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، حمیدرضا سیدی سرپرست شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران طی بخشنامه ای به مدیران ستادی و فرودگاهی عدم تداخل پروازهای صبحگاهی با اذان صبح، عدم تداخل جلسات اداری و مراسم ها با اقامه نماز ظهر و عصر و همچنین حضور فعال مدیران در نماز جماعت برای تشویق سایر کارکنان را مورد تاکید قرار داد.

به گزارش شرکت فرودگاه‌ها سیدی خواستار برنامه ریزی دقیق و نظارت کامل مدیران فرودگاه‌ها و ستاد در این زمینه شد.

گفتنی است؛ از آنجا که مسئولیت پذیرش و یا عدم پذیرش ساعات پروازهای شرکت های هواپیمایی در اختیار فرودگاه مهرآباد است در راستای اجرای وظایف اختصاصی شرکت فرودگاه‌ها ، مدیرعامل شرکت فرودگاه ها در دو فصل از سال بخشنامه ای مبنی بر رعایت عدم تداخل نماز صبح و پروازهای صبحگاهی به مدیرکل فرودگاه مهرآباد و سایر فرودگاه‌ها ارسال می کند.