شناسهٔ خبر: 107941 - سرویس هوایی
نسخه قابل چاپ

شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی خبر داد:

مرکز وارسی پروازی و خدمات هوایی گواهینامه ISO ۹۰۰۱ ۲۰۱۵ دریافت کرد

هواپیما فرودگاه مهرآباد برج مراقبت مرکز وارسی پروازی و خدمات هوایی، با انطباق ساختار فعالیت های جاری خود و رعایت ملزومات استاندارد، گواهینامه ISO ۹۰۰۱ را دریافت کرد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی،مرکز وارسی پروازی و خدمات هوایی، با انطباق ساختار فعالیت های جاری خود و رعایت ملزومات استاندارد، گواهینامه ISO ۹۰۰۱ را دریافت کرد.

این گواهینامه به تناسب فعالیتهای مرکز وارسی پروازی در زمینه های خدمات کالیبراسیون و اعتبار سنجی پرواز، خدمات تعمیر و نگهداری هواپیما، خدمات آموزشی کروی پروازی، خدمات عملیات هوایی (پروازی)، خدمات قابلیت تداوم پرواز و سایر خدمات آموزشی صادر شده است.

گفتنی است؛ ایزو ۹۰۰۱ یک نوع استاندارد مدیریت کیفیت است که در ساختار سازمانی با عنوان QMS  (سیستم مدیریت کیفیت) از آن یاد می شود.  این استاندارد الزاماتی از قبیل: تعریف کنترل و بهبود فرآیندهای درون سازمان، ایجاد نقش رهبری، برنامه ریزی نتایج و تغییرات مورد انتظار، شناسایی و رسیدگی به خطرات و فرصتها، مدیریت تمام منابع، ایجاد اطلاعات مستند(روش ها، دستورالعمل های کاری، نقشه ها، پرونده ها و ...)،  نظارت بر سیستم (اندازه گیری، ممیزی، بازبینی و ...)، پیدا کردن و حل مشکلات و علل آنها، بهبود تمام فرآیندها و ... را شامل می شود.

به گزارش شرکت فرودگاه‌ها، این مرکز با دریافت گواهینامه  ISO ۹۰۰۱می بایست با بازنگری های جاری استاندارد از طریق نظارت سالانه و اهداف نظارتی بر اصول و تجاری سازی به روز و استوار بماند.