شناسهٔ خبر: 108003 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

از سوی مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن:

نماینده ویژه مدیرعامل و مجری طرح نهضت ملی مسکن در سازمان ملی زمین و مسکن منصوب شد

انتصاب با ابلاغ حکمی از سوی معاون وزیر راه و شهرسازی، علیرضا صادقیان فر به عنوان نماینده ویژه مدیرعامل و مجری طرح نهضت ملی مسکن در سازمان ملی زمین و مسکن منصوب شد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، علیرضا فخاری مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، طی حکمی از سوی معاون وزیر و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، علیرضا صادقیان فر به عنوان نماینده ویژه مدیرعامل و مجری طرح نهضت ملی مسکن در سازمان ملی زمین و مسکن منصوب شد.

فخاری با اشاره به اینکه طی ابلاغ اخیر وزیر راه و شهرسازی وظیفه نظارت بر اجرا و ساخت بخشی از واحدهای طرح نهضت ملی مسکن علاوه بر وظیفه ابتدایی تامین زمین این طرح بر عهده سازمان ملی زمین و مسکن قرار گرفته است، اظهار داشت: سازمان ملی زمین و مسکن نقش هدایت و راهبری اجرای طرح ساخت مسکن در وزارت راه و شهرسازی را داراست و اقدامات صورت گرفته بایستی در راستای تحقق شعار دولت مردمی سیزدهم که همانا ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی است عملی شود.

به گزارش سازمان ملی زمین و مسکن، فخاری اضافه کرد: با همکاری ایشان در سازمان ملی زمین و مسکن و تقسیم وظایف، کار هماهنگی، نظارت و ارزیابی فعالیت های سازمان در حوزه نظارت بر اجرا و ساخت واحد های طرح نهضت ملی مسکن تقویت خواهد شد.