شناسهٔ خبر: 108427 - سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

باحضور رییس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان صورت گرفت:

اولین جلسه کارگروه توسعه مديريت اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده‌ای

کارگروه مدیریت (آذرشرقی ).jpg باحضوررییس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان اولین جلسه کارگروه توسعه مديريت اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای آذربايجان شرقی درسال۱۴۰۱برگزارشد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه وشهرسازی از آذربایجان شرقی اولین جلسه کارگروه توسعه مدیریت اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای آذربایجان شرقی بامحوریت بررسی آخرین وضعیت اعتبارات و تخصیص بودجه و اقدامات سال ۱۴۰۰ و تببین اهداف و برنامه های سال ۱۴۰۱ شاخص های مرتبط با جشنواره شهید رجایی باحضور رییس و معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان برگزارشد. محمدفرش کاران رییس سازمان مدیریت برنامه ریزی استان دراین جلسه باتاکیدبرفعالیت جهادی خردمندانه درفضای کسب وکاراستان باتوجه به وضعیت اقتصادی کشور گفت:  درحال حاضر استفاده ازخردجمعی وخودمدیریتی بایددراولویت کارها قرارگیرد.

وی بااشاره به تاثیرات حمل ونقل درتوسعه اقتصادی استان گفت : استفاده از توان بخش خصوصی درحمل ونقل درراستای بهینه کردن ناوگان حمل ونقل راهکارمناسبی برای نوسازی وکارآمدترنمودن صنعت حمل ونقل استان است.

رییس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان باتقدیرازاقدامات انجام گرفته در حوزه های راهداری و حمل و نقل، گفت نقش اداره کل دربهسازی راههاوتامین ایمنی ترددبسیارمهم وحیاتی می باشد.

فرشکاران افزود :  وجوددوپایانه مرزی دراستان نقطه قوت بوده ووبایدازظرفیتهای آنها برای رشدوتوسعه استفاده کرد.

مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان نیزدراین جلسه گزارشی ازعملکرداین اداره کل درسال قبل وبرنامه های سالجاری ارائهکرد وگفت:فعالیتهای حوزه های راهداری وحمل ونقل جاده ای  مستمرودرکلیه ایام سال برقرار می باشدواین ضرورت تامین وتخصیص اعتبارات این حوزه ها رابرای خدمات رسانی مناسب به مردم راعیان می سازد.

اورجعلی علیزاده ادامه داد:  علیرغم مشکلات مربوط به کمبودمنابع مالی وعدم تخصیص به موقع اعتبارات باتدابیراجراشده  وبرنامه ریزی لازم کارها برطبق روال مطلوب پیش می رود.

رییس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان وهیات همراه همچنین از کارگاه ماشین آلات اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان بازدید وازنزدیک درجریان نحوه فعالیتهای این کارگاه قرارگرفتند.