شناسهٔ خبر: 108902 - سرویس هوایی
نسخه قابل چاپ

گزارش پروازهای خارجی کشور دراسفند ماه ۱۴۰۰؛

مسیر مشهد به نجف با ۱۴۸ پرواز پرترددترین مسیر پروازی/ انجام ۸۰ درصد پروازهای خارجی در ۵ فرودگاه بین المللی پرتردد

سفر هوایی بررسی آمار پروازهای خارجی در اسفند ‌ماه سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد پرترددترین مسیر در پروازهای خارجی مسیر مشهد- نجف با تعداد ۱۴۸پرواز بوده است.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، بر اساس گزارش منتشر شده توسط مرکز اطلاعات و آمار شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، پرترددترین مسیر در پروازهای خارجی در اسفند ماه سال ۱۴۰۰ مسیر مشهد- نجف با تعداد ۱۴۸ پرواز بوده و ۸۰ درصد نشست و برخاست کل پروازهای بین المللی در ۵ فرودگاه مشهد، شیراز، اصفهان ، تبریز و بندرعباس انجام پذیرفته است.

در کل پروازهای فرودگاه‌های تحت مالکیت در اسفند ماه ۱۴۰۰ نسبت به ماه مشابه سال گذشته در نشست و برخاست ۵ درصد کاهش، در اعزام و پذیرش مسافر ۴۰ درصد و در ارسال و پذیرش بار و پست ۴۵ درصد افزایش وجود داشته است.

درپروازهای بین المللی فرودگاه‌های تحت مالکیت در سال۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال گذشته در نشست و برخاست، اعزام و پذیرش مسافر و ارسال و پذیرش بار و پست ۱۰۰ درصد افزایش وجود داشته است.

طبق بررسی انجام شده، در پروازهای بین المللی فرودگاه‌های تحت مالکیت در اسفند ماه ۱۴۰۰ نسبت به ماه مشابه سال گذشته در نشست و برخاست ۱۵ درصد، اعزام و پذیرش مسافر ۲۵ درصد و ارسال و پذیرش بار و پست ۱۹ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

فرودگاه مشهد و تبریز رکورددار پروازهای خارجی در اسفند ماه

براساس گزارش منتشر شده در اسفند ماه ۱۴۰۰ حداقل ۸۰ درصد نشست و برخاست کل پروازهای بین المللی در ۵ فرودگاه مشهد، شیراز، اصفهان، تبریز و بندرعباس انجام پذیرفته است.

درهمین ماه مسیر مشهد به نجف و بالعکس با تعداد ۱۴۸ پرواز، و پس از آن مسیر استانبول به تبریز و بالعکس با تعداد ۵۶ پرواز پرترددترین مسیر در پروازهای بین المللی است و بیشترین مسافر در مسیر مشهد به نجف اعلام شد.

 بر اساس آمار در اسفند ماه سال ۱۴۰۰ نشست و برخاست در پروازهای خارجی ۴/۶۳ درصد و نشست و برخاست در پروازهای عتبات عالیات۲/۲۱ درصد و اعزام پذیرش و مسافر خارجی ۴/۴۵ درصد و اعزام و پذیرش مسافر عتبات عالیات ۲/۷۵ درصد بوده و بر همچنین ارسال پذیرش بار خارجی ۱۰/۹۸ و عتبات عالیات ۳/۸۵ درصد اعلام شده است.

در کل پروازهای چهار فرودگاه اختصاصی ( کیش، قشم، چابهار، ماکو) در اسفندماه سال ۱۴۰۰ نسبت به ماه مشابه سال قبل در نشست و برخاست ۲۳درصد، اعزام و پذیرش مسافر ۲۸ درصد و ارسال و پذیرش بار و پست ۳۲ درصد افزایش وجود داشته است.

افزایش صددرصدی پروازهای عتبات عالیات

در پروازهای خارجی فرودگاه‌های تحت مالکیت در سال ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال گذشته در نشست و برخاست، اعزام و پذیرش مسافر و اسال و پذیرش بارو پست ۱۰۰ درصد افزایش وجود داشته است.

طبق آمار در پروازهای عتبات فرودگاه‌های تحت مالکیت در سال ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال گذشته در نشست و برخاست، اعزام و پذیرش مسافر و اسال و پذیرش بارو پست ۱۰۰ درصد افزایش وجود داشته است.