شناسهٔ خبر: 109387 - سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

طی جلسات مستمر در معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری انجام شد:

کارسازی برای اعطا ۲۴۵۴ فقره تسهیلات بافت فرسوده در استان تهران

جلسه معاونت اقتصادی استانداری2.jpg مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران گفت: در پی جلسات متعدد در معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری، کارسازی برای اعطای ۲۴۵۴ فقره بافت فرسوده در استان تهران انجام شد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی (تهران)، خلیل محبت خواه افزود:در جلسه بررسی اعتبارات  بند الف تبصره ۱۸در قالب اعطای تسهیلات به نوسازی مسکن در بافت های فرسوده تاکنون تعداد ۱۹۳ طرح تصویب شده درقالب ۱۳۹۷ فقره تسهیلات معرفی شده است.

که این تعداد فقره درحال کارسازی وپرداخت توسط بانک عامل طبق قراردادعاملیت با بانک هستند.

 وی ادامه داد: این طرح تا پایان سال مالی ۱۴۰۰ مستتر وثبت نام ها از طریق سامانه صورت میپذیرد در مجموع تاکنون جمعا به تعداد ۲۴۵۴ فقره تسهیلات به کمیته استانی ارسال شده است که از این تعداد ۱۳۹۷ فقره تسهیلات مصوب شده ودرجلسه امروز نیز مقرر شد تعداد ۱۰۵۷ فقره تسهیلات اعلام شده در دستور کار جهت تصویب  قرار گیرد.

محبت خواه خاطرنشان کرد : در مجموع تاکنون جمعا ۲۴۵۴ فقره تسهیلات  به کمیته استانی ارسال شده است که از این تعداد ۱۳۹۷ فقره تسهیلات به میزان ۴۱۹۱میلیارد ریال مصوب شده ودرجلسه امروز مقرر شده تعداد۱۳۵ طرح به تعداد ۱۰۵۷ فقره تسهیلات به میزان ۳۱۷۱میلیارد ریال به تصویب کمیته استانی تبصره ۱۸ برسد.