شناسهٔ خبر: 109566 - سرویس هوایی
نسخه قابل چاپ

مدیرکل فرودگاه‌های استان یزد خبر داد:

آغاز ممیزی (ANS)خدمات ناوبری هوایی در فرودگاه بین المللی یزد

فرودگاه یزد مدیرکل فرودگاه‌های استان یزد از آغاز ممیزی ANS با هدف ارزیابی میزان انطباق سیستم های مدیریت، عملیات، زیرساخت ، سیاست ها، برنامه ها، فرآیندها و دستور العمل های ارائه خدمات ناوبری هوایی در فرودگاه بین المللی یزد خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، عباس محمدی مدیرکل فرودگاه‌های استان یزد از آغاز ممیزی ANS با هدف ارزیابی میزان انطباق سیستم های مدیریت، عملیات، زیرساخت ،سیاست ها، برنامه ها، فرآیندها و دستور العمل های ارائه خدمات ناوبری هوایی در فرودگاه بین المللی یزد با مقررات ATM/ANS به منظور اعطای گواهینامه خدمات ناوبری هوایی خبرداد.

این ممیزی با حضور ارزیابان شرکت فرودگاه هاوناوبری هوایی ایران و سازمان هواپیمایی کشوری در حوزه های مدیریت ، مدیریت ایمنی ، مراقبت پرواز، CNS و هواشناسی به مدت سه روز  انجام خواهد شد.