شناسهٔ خبر: 109727 - سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

رئيس اداره ايمني راه و حريم راهداری استان اعلام کرد:

علائم جاده ای زبان گویای جاده های مازندران

مازندران - راهداری رئيس اداره ايمني راه و حريم اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران گفت: علائم جاده ای زبان گویای جاده های مازندران است که توجه و دقت به علائم جاده اي ضريب ايمني سفر را افزايش داده و تضمين مي کند.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهر سازی از مازندران ، محسن یمینی اظهار داشت : علائم از نظر استقرار و جانمايي بر دو نوع افقي (‌ از قبيل چشم گربه اي ، خط كشي ، هاشورها و ... ) و عمودي ( از قبيل تابلوهاي اطلاعاتي ، اخباري ، انتظامي و .... ) بوده كه به عنوان زبان گوياي جاده ها محسوب مي شوند.

وی ضمن برشمردن اقدامات وسيع اين اداره كل در زمينه ايمني محورهاي استان تصريح کرد: بازنگري وضعيت موجود علائم ، پاكسازي و زيبا سازي حريم راهها ، نصب نيوجرسي ، تقویت و نصب انواع تابلو و علائم ايمني ،نصب تابلو هاي فلورسنتي جهت آشكار سازي نقاط پر حادثه ، بهبود وضعيت حفاظ ها و نگهداري روشنايي محورها ، ايمن سازي و ساماندهي نقاط پرحادثه ، خط كشي و لكه گيري ، شستشو و ترميم علائم از جمله فعاليت هايي است كه به طور گسترده توسط راهداران پرتلاش در حال انجام مي باشد.

رئيس اداره ايمني راه و حريم اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای مازندران افزود: از آنجا كه تهيه علائم از محل اعتبارات ملي بوده ، لذا حفظ و صيانت از آنان موجب حفظ سرمايه ملي محسوب كه همانا يكي از وظايف ذاتي همه آحاد ملت بوده و همينطور سبب ايجاد انگيزه و تلاش بيشتر راهداران در نگهداري از راهها مي شود.