شناسهٔ خبر: 11013 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

نریمان به پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی خبر داد:

تهران مسکن مهر فاقد متقاضی ندارد/ «فرم جیم» مسکن مهر تهران حذف نمی‌شود

مسکن مهر باغملک مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید گفت: شرط فرم جیم برای واحدهای مسکن مهر تهران حذف نمی‌شود.

محسن نریمان در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی درباره تغییراتی که در پیش‌شرط‌های دریافت مسکن مهر به وجود آمده است گفت: فرم جیم مربوط به قراردادهای مسکن مهر تنها در شرایطی حذف می‌شود که در شهرهای کشور از جمله شهرهای جدید، واحدهای مسکن مهر فاقد متقاضی وجود داشته باشد.

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید ادامه داد: در صورت احراز شرایط حذف یکی از چهار مورد مندرج شده در این فرم (پنج سال سکونت در شهر محل تقاضا، تاهل یا سرپرست خانوار بودن، عدم استفاده از امکانات دولتی و فاقد مسکن بودن)، پیشنهاد آن به وزیر راه و شهرسازی ارائه می‌شود که پس از بررسی‌ها، تصمیمات جدید اتخاذ خواهد شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین درباره وضعیت واحدهای مسکن مهر تهران تاکید کرد: واحدهای مسکن مهر تهران نه تنها فاقد متقاضی نیستند بلکه متقاضی مازاد هم برای دریافت آن‌ها وجود دارد و حذف فرم جیم برای واحدهای مسکن مهر تهران و به ویژه شهر جدید پردیس اتفاق نمی‌‌افتد.

به گفته نریمان در شهرهایی مثل رامشار خوزستان فرم جیم برای برخی از واحدها حذف می‌شود./

نظر شما