شناسهٔ خبر: 110154 - سرویس بنادر و دریانوردی
نسخه قابل چاپ

تخلیه‌وبارگیری ۳۳ میلیون تن کالا در بنادر ایران تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۱/ افزایش ۷ درصدی عملیات کانتینری/ رشد ۳ درصدی تخلیه کالاهای نفتی و غیرنفتی

افزایش ۱۶ درصدی تخلیه و بارگیری کالا در بنادر مازندران در سال جاری میزان تخلیه و بارگیری کالا در بنادر مالکیتی و حاکمیتی سازمان بنادر و دریانوردی طی ۲ ماهه نخست سال ۱۴۰۱، معادل ۳۳ میلیون و ۶۰ هزار و ۳۰۹ تن بود که در قیاس با مدت مشابه سال گذشته، رشد ۲ درصدی را نشان می‌دهد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، میزان تخلیه کالاهای نفتی تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۱ در بنادر مالکیتی و حاکمیتی سازمان بنادر و دریانوردی معادل ۴ میلیون و ۲۸ هزار و ۷۰۵ تن، میزان تخلیه کالاهای غیرنفتی ۷ میلیون و ۸۶۱ هزار و ۳۰۷ تن و مجموع تخلیه کالاهای نفتی و غیرنفتی معادل ۱۱ میلیون و ۸۹۰ هزار و ۱۲ تن بود که حاکی از رشد ۳ درصدی در بخش تخلیه کالاهای نفتی و غیرنفتی، نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.

میزان بارگیری کالاهای نفتی در بنادر مالکیتی و حاکمیتی سازمان بنادر و دریانوردی طی ۲ ماهه نخست سال جاری معادل ۱۲ میلیون و ۸۸ هزار و ۵۶۸ تن، میزان بارگیری کالاهای غیرنفتی ۹ میلیون و ۸۱ هزار و ۷۲۹ تن و مجموع بارگیری کالاهای نفتی و غیرنفتی معادل ۲۱ میلیون و ۱۷۰ هزار و ۲۹۷ تن بوده است که در مجموع حاکی از رشد ۲ درصدی بارگیری کالاهای نفتی و غیر نفتی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.

جمع تخلیه و بارگیری کالاهای نفتی تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۱، معادل ۱۶ میلیون و ۱۱۷ هزار و ۲۷۳ تن و جمع تخلیه و بارگیری کالاهای غیرنفتی ۱۶ میلیون و ۹۴۳ هزار و ۳۶ تن بود؛ همچنین مجموع تخلیه و بارگیری کالاهای نفتی و غیرنفتی در مدت مذکور معادل ۳۳ میلیون و ۶۰ هزار و ۳۰۹ تن بوده که حاکی از رشد ۲ درصدی در بخش تخلیه و بارگیری کالاهای نفتی و غیرنفتی، ‌نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.

به گزارش سازمان بنادر و دریانوردی، تخلیه و بارگیری صورت گرفته در بخش عملیات کانتینری نیز طی فروردین و اردیبهشت سال ۱۴۰۱، معادل ۳۸۲ هزار و ۲۷۰ TEU بود که در قیاس با عملیات کانتینری ۳۵۶ هزار و ۴۷۸ TEU طی مدت مشابه سال ۱۴۰۰، رشد ۷ درصدی را نشان می‌دهد.