شناسهٔ خبر: 111513 - سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

با حضور سرپرست اداره کل راه و شهرسازی استان همدان انجام گرفت؛

ارائه و بررسی دستورالعمل اجرایی پدافند غیر عامل استان‌ها

جلسه همدان2 جلسه کارگروه کالبدی و زیربنایی پدافند غیر عامل راه و شهرسازی استان همدان با موضوع ارائه و بررسی دستورالعمل اجرایی پدافند غیر عامل استانها با حضور سرپرست اداره کل راه و شهرسازی استان، نمایندگان اداره کل پدافند غیر عامل استانداری همدان و فرمانداری شهرستان‌های استان در محل سالن جلسات اداره کل تشکیل شد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی استان همدان،" عزیزاله یوسفی" سرپرست اداره ضمن خوش آمد گویی به حاضرین در جلسه ، توضیحاتی مبنی بر نیاز ضروری به رعایت ضوابط و مقررات پدافند غیر عامل در حوزه شهرسازی ، معماری و راهسازی ارائه نمود.

در ادامه رئیس مدیریت بحران و پدافند غیر عامل اداره کل نیز توضیحات لازم مبنی بر اهداف ، منظور ها ، ماموریت‌ها و وظایف عمومی دستورالعمل اجرایی پدافند غیر عامل استان‌ها  را ارائه کرد.

محمد رضا قرائی در ادامه گفت: با توجه به اینکه اداره کل راه و شهرسازی استان همدان رئیس کارگروه سوم از یازده کارگروه تخصصی پدافند غیر عامل تحت عنوان کارگروه کالبدی و زیربنایی برابر دستورالعمل اجرایی پدافند غیر عامل استان‌ها  است توضیحاتی درخصوص اعضای کارگروه و شرح وظایف آنان بیان شد. 

وی ضمن طرح موضوع اهمیت تشکیل جلسه و پس از جمع بندی نظر اعضا بر لزوم بررسی اهمیت وظایف محول شده برای این کارگروه و تأثیر بسیار بر توسعه کالبدی و زیربنایی شهرهای استان پرداخته و بر اهمیت همکاری و نظارت فرمانداری شهرستان‌های استان در اجرایی شدن وظایف محوله تأکید کرد.

در پایان نمایندگان استانداری و فرمانداری شهرستان‌های همدان ، تویسرکان ، بهار و اسدآباد توضیحات خود را در خصوص شرح وظایف کارگروه کالبدی و زیربنایی ارائه کردند.