شناسهٔ خبر: 111517 - سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

طی سه ماه اول سال۱۴۰۱ انجام شد:

ثبت ۹۳میلیون و۶۸۹هزارترددخودرودرمحورهای آذربایجان شرقی

تردد در محورهای آذربایجان شرقی مسئول مرکز مدیریت راههای اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان ترددتعداد۹۳ میلیون و۶۸۹هزار خودروطی سه ماه اول سال۱۴۰۱درمحورهای مختلف استان آذربایجان شرقی ثبت شد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه وشهرسازی از آذربایجان شرقی حسین بلوکی؛ مسئول مرکز مدیریت راههای اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان گفت : توجه به اطلاعات به دست آمده از۹۴دستگاه ترددشمارآن لاین درمحورهای مختلف استان این آماردرمقایسه بامدت مشابه سال گذشته  ۲۷درصد افزایش داشته است.

حسین بلوکی گفت : ازکل ترددثبت شده ۱۲درصدمربوط به وسایل نقلیه سنگین و۸۸ درصدمربوط به وسایل نقلیه سبک بوده است.

وی پرترددترین محورهای استان دراین بازه زمانی رامحورهای رفت و برگشت تبریز - ایلخچی با۱۰میلیون و ۳۴۵ هزار تردد، کنارگذرجنوبی شهیدکسایی (باسمنج- تبریز) با ۸میلیون و۵۹۱هزارتردد، صوفیان - تبریز با۵میلیون و ۹۴۸هزارتردد و آذرشهر- ایلخچی با ۳ میلیون و۹۴۹هزارترددمعرفی کرد.

بلوکی از دیگرمحورهای پرترددرا محورهای تبریز- خواجه و بناب - مراغه برشمرد.

وی همچنین گفت :  درخردادماه هم تعداد۳۲میلیون و۵۹۷هزار تردد درمحورهای استان ثبت شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل۲۹درصد افزایش داشته است.