شناسهٔ خبر: 111625 - سرویس بنادر و دریانوردی
نسخه قابل چاپ

عملکرد آماری، پایش و کنترل آماری ۲ ماهه سال ۱۴۰۱ وزارت راه و شهرسازی در حوزه دریایی نشان می‌دهد؛

تکرار رکورد سال گذشته تخلیه و بارگیری کالا در بنادر کشور/ افزایش ۱۵۳ درصدی جابه‌جایی مسافران دریایی

سفر دریایی گزارش عملکرد آماری، پایش و کنترل آماری ۲ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱ در بخش دریایی از تخلیه و بارگیری ۲۴ میلیون تن کالا در بنادر کشور و افزایش ۱۵۳ درصدی جابه‌جایی مسافران دریایی نسبت به مدت مشابه سال گذشته حکایت دارد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، گزارش عملکرد آماری، پایش و کنترل آماری ۲ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱ وزارت راه و شهرسازی در بخش دریایی از افزایش میزان جابه‌جایی مسافر حکایت دارد.

بر اساس این گزارش، میزان عملیات تخلیه و بارگیری بنادر تجاری کشور در ۲ ماهه سال جاری ۲۴ میلیون تن بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته (۲۴ میلیون تن) تغییر محسوسی نداشته است. در این راستا با بررسی روند ۱۰ ساله عملیات تخلیه و بارگیری بنادر تجاری مشخص می‌شود که بیشترین میزان عملیات تخلیه و بارگیری بنادر تجاری در ۲ ماهه سال ۱۳۹۶ و به میزان ۲۶ میلیون تن ثبت شده است.

همچنین گزارش عملکرد آماری از وضعیت جابه‌جایی مسافر (ورودی- خروجی) در ۲ ماهه اول امسال نشان می‌دهد که تعداد مسافر ورودی و خروجی از بنادر در این مدت ۸.۳ میلیون نفر بوده است. این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته (۵.۱ میلیون نفر) ۱۵۳ درصد و نسبت به آمار مدت مشابه در سال ۱۳۹۸ بیست درصد افزایش را در زمینه جابه‌جایی مسافران دریایی نشان می‌دهد.

در این خصوص با بررسی روند ۱۰ ساله عملیات جابه‌جایی مسافر دریایی مشخص می‌شود که بیشترین میزان عملیات جابه‌جایی مسافر در ۲ ماهه سال ۱۳۹۸ و به میزان ۲.۳ میلیون نفر ثبت شده است.