شناسهٔ خبر: 111707 - سرویس بنادر و دریانوردی
نسخه قابل چاپ

اعلام مجموع کالاهای اساسی، کانتینری و غیرکانتینری در بنادر کشور تا پایان ‌خرداد/ موجودی ۹۰ هزار TEU کالاهای کانتینری و ۶.۷ میلیون تنی کالاهای غیرکانتینری

کالاهای اساسی تا چهارم تیرماه سال جاری موجودی کالاهای کانتینری در بنادر کشور معادل ۸۹ هزار و ۸۳۸ TEU، موجودی کالاهای غیرکانتینری ۶ میلیون و ۷۰۰ هزار و ۲۶۱ تن و موجودی کالاهای اساسی معادل ۳ میلیون و ۸ هزار و ۸۴۸ تن بوده است.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، میزان موجودی کالاهای کانتینری در بندر امام (ره) تا چهارم تیرماه سال جاری معادل ۶۸۷۵ TEU، شهیدرجایی ۷۰ هزار و ۶۸۶ TEU، ‌امیرآباد ۵۰۲ TEU، نوشهر ۲۹ TEU، انزلی ۹۱۵ TEU، شهیدباهنر ۴ TEU، بوشهر ۶۷۱۰ TEU، چابهار ۱۳۷۹ TEU، خرمشهر ۲۷۱۰ TEU، لنگه ۲۱ TEU و آبادان ۷ TEU بوده که در مجموع حاکی از موجودی ۸۹ هزار و ۸۳۸ TEU کالاهای کانتینری در بنادر کشور است.

موجودی کالاهای غیرکانتینری

موجودی کالاهای غیرکانتینری در ۱۲ بندر کشور شامل امام (ره)، شهید رجایی، ‌امیرآباد، نوشهر، انزلی، شهید باهنر، بوشهر، چابهار، خرمشهر، لنگه، ‌فریدونکنار و آستارا تا چهارم تیرماه نیز معادل ۶ میلیون و ۷۰۰ هزار و ۲۶۱ تن بوده است.

موجودی کالاهای غیرکانتینری تا چهارم تیرماه سال جاری در بندر امام (ره) معادل ۳ میلیون و ۲۵۲ هزار و ۳۹۸ تن، بندر شهیدرجایی ۲ میلیون و ۵۲۲ هزار و ۱۴۴ تن، بندر امیرآباد ۴۰۶ هزار و ۲۵۶ تن، بندر نوشهر ۱۷۰ هزار و ۶۲۵ تن، بندر انزلی ۱۰۹ هزار و ۲۸۷ تن، بندر شهیدباهنر ۱۸ هزار و ۳۴۸ تن، بندر بوشهر ۲۱ ۲۲ و ۸۳۲ تن، بندر چابهار ۸۸ هزار و ۹۳۰ تن، بندر خرمشهر ۵۵ هزار و ۱۰۳ تن، بندر لنگه ۶۶۷۸ تن، بندر فریدونکنار ۲۰ هزار و ۹۶۸ تن و بندر آستارا ۲۶ هزار و ۶۹۹ تن بوده است.

موجودی کالاهای اساسی

موجودی کالاهای اساسی در ۱۳ بندر کشور شامل بنادر امام (ره)، شهید رجایی، امیرآباد، نوشهر، انزلی، شهیدباهنر، بوشهر، چابهار، خرمشهر، لنگه، آبادان، ‌فریدونکنار و آستارا تا چهارم تیرماه سال ۱۴۰۱ نیز معادل ۳ میلیون و ۸۸۴۸ تن بوده است.

به گزارش سازمان بنادر و دریانوردی، بر این اساس موجودی کالاهای اساسی در مدت یاد شده در بندر امام (ره) معادل ۲ میلیون و ۱۷۸ هزار و ۳۲ تن، بندر شهید رجایی ۲۳۴ هزار و ۸۸۹ تن، بندر امیرآباد ۲۲۵ هزار و ۳۲۹ تن، بندر نوشهر ۱۵۹ هزار و ۱۲۸ تن، بندر انزلی ۴۶ هزار و ۶۰۸ تن، بندر شهید باهنر ۳۵۴۸ تن، بندر بوشهر ۲۱۱۶ تن، بندر چابهار ۵۶۲۰ تن، بندر خرمشهر ۸۲ تن، بندر لنگه ۷۰ تن، بندر فریدونکنار ۲۰ هزار و ۹۴۳ تن و بندر آستارا ۲۲ هزار و ۴۶۳ تن بوده است.