شناسهٔ خبر: 111781 - سرویس هواشناسی
نسخه قابل چاپ

مدیرکل هواشناسی استان سمنان خبر داد؛

کاهش ۴۹ درصدی میانگین بارش استان سمنان در ۹ ماهه سال زراعی

خشکسالی مدیرکل هواشناسی استان سمنان گفت: میانگین بارش در ۹ ماهه سال زراعی جاری استان سمنان نسبت به مدت مشابه ۴۹ درصد کاهش و میانگین دما یک درجه افزایش داشته است.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، ایرج مصطفوی مدیرکل هواشناسی استان سمنان درباره وضعیت بارش در فصل بهار ۱۴۰۱ استان اظهار کرد: براساس گزارش مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی کشور، میانگین بارش در فصل بهار ۱۴۰۱ استان سمنان حدود ۲۲.۵ میلی متر بوده که نسبت به مدت مشابه دوره آماری بلندمدت که حدود ۴۰ میلی متر بوده، ۴۴ درصد کاهش و نسبت به مدت مشابه سال قبل که ۲۰.۴ میلی متر بوده، حدود ۱۰ درصد افزایش داشته است.
مصطفوی در ادامه افزود: میانگین بارش نه ماهه سال زراعی جاری استان سمنان منتهی به خرداد، ۵۹.۸ میلی متر بوده که نسبت به مدت مشابه دوره آماری بلند مدت که ۱۱۶.۸ میلی متر بوده حدود ۴۹ درصد کاهش و نسبت به مدت مشابه سال زراعی گذشته که حدود ۶۵.۸ میلی متر بوده، حدود ۹ درصد افزایش داشته است. 
 مدیرکل هواشناسی سمنان بیان کرد: میانگین دمای هوای فصل بهار سال ۱۴۰۱ استان سمنان ۲۱.۷ درجه سلسیوس بوده که نسبت به مدت مشابه دوره آماری بلندمدت که حدود ۲۰.۶ درجه بوده، ۱.۱ درجه سلسیوس افزایش و نسبت به مدت مشابه سال قبل که ۲۳.۴ درجه سلسیوس بوده،  ۱.۷ درجه سلسیوس کاهش داشته است. 
مصطفوی در ادامه افزود: میانگین دمای هوای نه ماهه سال زراعی جاری استان سمنان منتهی به انتهای خرداد ۱۴.۷ درجه سلسیوس بوده که نسبت به مدت مشابه دوره آماری بلندمدت که ۱۳.۷ درجه سلسیوس بوده حدود یک درجه سلسیوس افزایش و نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۴.۹ درجه سلسیوس بوده، حدود ۰.۲ درجه سلسیوس کاهش داشته است.
وی گفت: بیشترین دمای ثبت شده در خرداد ماه ۱۴۰۱، در منطقه احمدآباد به میزان ۴۲.۴ درجه مورخ ۲۵ خرداد۱۴۰۱ و کمترین دما فولادمحله یک درجه زیر صفر مورخ  اول خرداد ۱۴۰۱  بوده است.
 به گزارش روابط عمومی سازمان هواشناسی کشور، براساس شاخص SPEI یکساله وضعیت خشکسالی در حدود ۸ درصد در وضعیت نرمال و ترسالی و بقیه مناطق استان حدود ۹۲ درصد در وضعیت خشکسالی است.