شناسهٔ خبر: 111825 - سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران خبر داد:

رایزنی جهت بررسی و واگذاری سه قطعه زمین دولتی در شهرستان دماوند

خلیل محبت خواه با هدف حفظ منافع مردم و افزایش سطح خدمات در شهرستان دماوند رایزنی جهت واگذاری سه قطعه زمین با کاربری عمومی به ارگانهای دولتی انجام شد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی (تهران)؛ خلیل محبت خواه مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران گفت: مذاکراتی با حضور فرمانداردماوند، نماینده مردم در شرق استان تهران و مدیران کل سه وزارتخانه بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و ورزش و جوانان جهت واگذاری سه قطعه زمین با کاربری عمومی انجام شد .

وی افزود: مذاکرات اولیه واگذاری زمین جهت افزایش سرانه خدمات عمومی به شهروندان شرق استان تهران شامل اختصاص ۳۲۰۰ متر مربع زمین به وزارت بهداشت و درمان، دو قطعه زمین به مساحت ۲ هزار متر مربع به آموزش و پرورش و یک قطعه زمین به مساحت ۵ هزار متر مربع به وزارت ورزش و جوانان بوده است که در ادامه می بایست وفق مقررات مربوط به واگذاری ها و کسب شرایط مندرج در قانون مطابق با بخشنامه های سازمان ملی زمین و مسکن مراحل بعدی این اقدامات عام المنفعه انجام شود.

محبت خواه واگذاری زمین دولتی با کاربری عمومی را منوط به شرایط مندرج در قانون و طی مراحل قانونی توسط سه وزارتخانه ذکر شده عنوان کرد و گفت: نمایندگان این وزارتخانه ها می بایست مراحل قانونی را با همکاری و راهنمایی اداره واگذاری راه و شهرسازی استان تهران و همچنین راه و شهرسازی دماوند طی نموده و نسبت به تکمیل مدارک و مستندات در اسرع وقت اقدام کنند.