شناسهٔ خبر: 112025 - سرویس وزارتی
نسخه قابل چاپ

حضور سخنگوی دولت در جلسه شورای عالی مسکن

وزیر-جلسه شورای مسکن سخنگوی دولت با حضور در جلسه شورای عالی مسکن در جریان آخرین وضعیت پیشرفت طرح نهضت ملی مسکن قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، علی بهادری حهرمی سخنگوی دولت در جلسه امروز شورای مسکن که به ریاست وزیر راه و شهرسازی برگزار شد، حضور یافت و در جریان موضوعاتی همچون تامین زمین برای طرح نهضت ملی مسکن در سراسر کشور قرار گرفت.