شناسهٔ خبر: 112095 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

رویکردهای اصلی شرکت عمران شهرهای جدید در شهرک‌سازی اعلام شد؛

هدایت ساخت‌وسازهای بی‌رویه پیرامون شهرهای بزرگ با شهرک‌سازی

شهرک سازی حمایت از سیاست‌های توسعه مسکن و هدایت ساخت‌وسازهای بی‌رویه پیرامون شهرهای بزرگ از را می‌توان مهم‌ترین اهداف شرکت عمران شهرهای جدید در شهرک‌سازی دانست.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی شرکت عمران شهرهای جدید در ارتباط با ایجاد شهرک‌ها در کشور چند رویکرد اصلی رادنبال می‌کند. تثبیت جایگاه شهرک‌ها در نظام سکونتگاهی و بهره‌گیری از شهرک‌سازی در حمایت از سیاست‌های توسعه مسکن و شهرسازی در کشور از جمله رویکردهای اصلی اعلام شده از سوی این دستگاه است.

هدایت ساخت‌وسازهای بی‌رویه پیرامون شهرهای بزرگ یکی از نتایج ایجاد شهرک‌ها در کشور است که از سوی شرکت عمران شهرهای جدید دنبال می‌شود. شرکت عمران شهرهای جدید در رویکرد جدید خود به حمایت از حضور بخش خصوصی در ساخت شهرک‌های مسکونی و تخصصی در سراسر کشور پرداخته است و بر این اساس دارندگان زمین در خارج از شهر می‌توانند برای ساخت شهرک به سامانه خدمات الکترونیک مراجعه کرده و درخواست تاسیس شهرک خصوصی دهند.

یکپارچه‌سازی برنامه‌ریزی سیاست‌گذاری مدیریت و نظارت بر احداث شهرک‌ها و ایجاد سامانه‌های مدیریت یکپارچه برای الکترونیکی کردن فرایندهای احداث شهرک در کشور از دیگر اهداف شرکت عمران شهرهای جدید در این زمینه است.

 هدایت ساخت‌وسازهای بی‌رویه پیرامون شهرهای بزرگ با شهرک‌سازی