شناسهٔ خبر: 112310 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

عضو هیئت مدیره شرکت عمران شهرهای جدید خبر داد؛

جامعه بدون هویت همانند جسم بدون روح است/ جامعه باید از طریق ایجاد ریشه‌های فرهنگی واکسینه شود

فرامرز عظیمی عضو هیئت مدیره شرکت عمران شهرهای جدید عضو هیئت مدیره شرکت عمران شهرهای جدید در گردهمایی مشاورین و مسئولین توسعه اجتماعی و فرهنگی شهرهای جدید کشور با بیان این نکته که جامعه باید از طریق ایجاد ریشه‌های فرهنگی واکسینه شود گفت: بدون شک وظیفه اصلی شما ایجاد روح و حس تعلق خاطر در شهرهاست.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، فرامرز عظیمی عضو هیئت مدیره شرکت عمران شهرهای جدید در گردهمایی مشاورین و مسئولین توسعه اجتماعی و فرهنگی شهرهای جدید کشور با اشاره به اهمیت معقوله فرهنگ، شهروندی و هویت سازی در شهرهای جدید بیان کرد: شما به عنوان متولیان هویت سازی و تأثیرگذار بر رفتارهای اجتماعی نقش مهمی را برای شهروندان ایفا می کنید. از آنجایی که امروز آپارتمان و برج نشینی در شهرهای جدید افزایش پیدا کرده است فرهنگ این موضوع نیز باید در سطح شهرها گسترش یابد.

عظیمی با بیان اینکه جامعه بدون هویت همانند جسم بدون روح عمل می کند گفت: شهروندان روحیات خاص خود را دارند، محیط می تواند به گونه ای این افراد را تربیت کند که متولیان فرهنگی جامعه به دنبال آن هستند.

به گفته این مقام مسئول فرهنگ در صدر امور بوده و اگر ریشه ما فرهنگی نباشد و یا هویتی در شهر وجود نداشته باشد نمی توانیم در آن مجموعه شاهد اقتصاد، سیاست و یا حتی شهروند خوبی باشیم.

عضو هیئت مدیره شرکت عمران شهرهای جدید در ادامه سخنان خود تأکید کرد: تمامی شما باید در سطح شهرها خاطره سازی کنید، هویت زمانی تشکیل می شود که خاطره وجود داشته باشد.

به گزارش شرکت عمران شهرهای جدید، این مقام مسئول در پایان سخنان خود با بیان این نکته که جامعه باید از طریق ایجاد ریشه های فرهنگی واکسینه شود گفت: بدون شک وظیفه اصلی شما ایجاد روح و حس تعلق خاطر در شهرهاست.