شناسهٔ خبر: 112938 - سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

برگزاری مناقصه عمومی جهت تامین خودرو در اداره کل راه و شهرسازی استان تهران

حسین قادری رئیس اداره پیمان و رسیدگی اداره کل راه و شهرسازی استان تهران از برگزاری مناقصه عمومی جهت تامین خودرو خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی (تهران)، محمد محسن قادری گفت:اداره کل راه و شهرسازی استان تهران در نظر دارد طرح تامین خودرو  را ازطریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت واگذار نماید. 
وی افزود:ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ از درﯾﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺗﺎ اراﺋﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮان و ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﭘﺎﮐﺘﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ درﮔﺎه ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪارﮐﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ دوﻟﺖ (ﺳﺘﺎد) ﺑﻪ آدرس  www.setadiran.ir اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ شد. همچنین ارسال فیزیکی پاکت الف مطابق برنامه زمانی زیر به آدرس مناقصه گزار الزامی است. 
قادری آخرین مهلت زمانی ثبت نام و دریافت اسناد را از تاریخ درج آگهی تا ساعت ۱۲:۰۰  مورخ ۰۶/۰۵/۱۴۰۱ اعلام کرد و گفت: زمان بازگشایی پاکات مناقصه نیز راس ساعت  ۹:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۳  به آدرس تهران ، خیابان سپهبد قرنی ، خیابان کلانتری، پلاک ۸۰، ساختمان شماره ۱ اداره کل راه و شهرسازی استان تهران خواهد بود. 
همچنین علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره تلفن : ۸۸۹۲۱۵۰۵ داخلی ۲۰۷ تماس بگیرند.