شناسهٔ خبر: 112960 - سرویس ریلی
نسخه قابل چاپ

اینفوگرافیک| عملکرد وزارت راه و شهرسازی در تولید و نوسازی ناوگان و بهسازی خطوط ریلی

اینفو بازسازی و بهسازی ۴۰ کیلومتر از خطوط شبکه ریلی و اتصال ۸ کیلومتر از مراکز انبوه بار به شبکه ریلی کشور از جمله اقدامات وزارت راه و شهرسازی دولت سیزدهم در حوزه حمل و نقل ریلی کشور است.

اینفوگرافیک| عملکرد وزارت راه و شهرسازی در تولید و نوسازی ناوگان و بهسازی خطوط ریلی