شناسهٔ خبر: 113003 - سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

معاون املاک و حقوقی راه و شهرسازی استان تهران خبر داد:

انتشار دومین آگهی موات طی سال جاری

پرویزی مقدم با انتشار دومین آگهی کمیسیون تشخیص ماده ۱۲ تعداد پلاکهای موات اعلامی اداره کل راه و شهرسازی استان تهران به ۱۷۳ پلاک طی سال جاری رسید

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی (تهران)، مصطفی پرویزی مقدم معاون املاک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی استان تهران گفت: به استناد ماده ۱۳ قانون زمین شهری تشخیص عمران و احیاء و همچنین تعیین زمین های دایر و تمییز بایر از موات بعهده وزارت راه و شهرسازی است و به موجب دستورالعمل صادره از وزارت مسکن و شهرسازی (وقت) مصوب ۲/۵/۱۳۶۷ تشخیص عمران و تعیین نوعیت زمین برعهده کمیسیونی موصوف به کمیسیون ماده ۱۲ محول شده است.

وی افزود: در همین راستا و به موجب وظایف محوله این دبیرخانه و با استناد به عکسهای هوایی سنوات قبل از سال ۱۳۵۸ و تفسیر آن مطابق قانون نسبت به تعیین نوعیت پلاکهای ثبتی اقدام قانونی انجام شد، کمیسیون مذکوراز ابتدای سال جاری در دو مرحله نسبت به انتشار و اعلام رای کمیسیون ماده ۱۲ در روزنامه های کثیر الانتشار صمت و جمهوری اسلامی اقدام نموده است.

معاون املاک و حقوقی در پایان گفت: مرحله دوم انتشار رای کمیسیون ماده ۱۲ به تعداد ۲۵ رای موات در دو مرحله نوبت اول چاپ ۲۸ تیرماه و نوبت چاپ دوم ۸ مرداد است که در روزنامه کثیرالانتشار جهت انتشار انجام شده است لذا با عنایت به عدم دسترسی به مالکین مطروحه و با عنایت به مستندات قانونی به فاصله ۱۰ روز با انتشار آگهی طی دو فقره موارد به اطلاع مالکین و صاحبان حقوق قانونی پلاکها رسانده می شود تا در صورت اعتراض احتمالی به نظریه صادره مراتب اعتراض خود را حداکثر ظرف مهلت ۳ ماه از انتشار آگهی دوم به مراجع صالحه قضائی اعلام کنند، بدیهی است در صورت عدم اعتراض در فرجه زمانی یاد شده نظریه صادره قطعی خواهد بود.  

لازم به ذکر است کمیسیون تشخیص ماده ۱۲، آگهی اول آرای رای موات به تعداد  ۱۴۸ پلاک در تاریخ های ۲۱ اردیبهشت و یک خرداد سال جاری منتشر کرده بود.