شناسهٔ خبر: 113508 - سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه وشهرسازی آذربایجان شرقی :

نظارت مستمر کارگروه استانی پایش ایمنی ساختمان‌های مهم و بلند مرتبه بر اماکن عمومی و ساختمان‌های بزرگ

ساختمانهای ناایمن معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه وشهرسازی آذربایجان شرقی گفت : کارگروه استانی پایش ایمنی ساختمانهای مهم و بلند مرتبه بر اماکن عمومی و ساختمانهای بزرگ شهرهای مختلف استان در جهت ایمن بودن ساخت و سازها نظارت مستمر خواهد داشت.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه وشهرسازی( آذربایجانشرقی ) ، مهدی اسحقی نژاد اظهار داشت : در خصوص چارچوب دستورالعمل ابلاغی وزیر کشور در مورد تشکیل کارگروه استانی پایش ایمنی ساختمانهای مهم و بلند مرتبه باید هم اندیشی در پیرامون موضوع جلسه و نیز اجرای دقیق و به موقع جزء (۵) بند ( ض ) ماده ۱۴ قانون مدیریت بحران کشور ، تیم بازدید کننده کارگروه مطابق با ردیف فرآیند اجرایی دستورالعمل ابلاغی تشکیل گردد.

وی افزود :  ادارات عضو کارگروه  تا جلسه بعدی نسبت به معرفی نمایندگان خود به کارگروه اقدام نمایند تا نسبت به بازدیدهای میدانی اقدام مقتضی صورت گیرد.

معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه وشهرسازی آذربایجان شرقی ادامه داد : با توجه به اینکه قبلا اکیپ های ارزیابی تعدادی از ساختمانها را در شهر تبریز شناسایی کرده اند ضروریست اعضا فرم شماره (۱) چک لیست بررسی وضعیت ساختمانها دربرابر زلزله و فرو ریزش و سازمان آتش نشانی تبریز هم فرم شماره ۲ چک لیست بررسی وضعیت ساختمانها در برابر آتش سوزی را تکمیل نمایند که پس از ارائه به کارگروه جهت اتخاذ تصمیم و بارگذاری در سامانه منتاک اقدام شود.