شناسهٔ خبر: 115115 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

طرح جامع شهر بهشهر به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری رسید

بهشهر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ضمن بررسی طرح جامع شهر بهشهر با تصویب آن موافقت کرد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ طرح جامع شهر بهشهر مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۵ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مازندران را پیرو صورتجلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ و بازدید مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ کمیته فنی شماره ۱ بررسی و ضمن تصویب طرح مقرر کرد:

جمعیت و افق طرح:

۱-جمعیت شهر برای افق طرح ۱۴۱۲ به ۱۱۵ هزار نفر افزایش یابد و جداول سطوح و سرانه‌ها بر اساس جمعیت و افق طرح به‌روزرسانی شود.

محدوده شهر و کاربری اراضی آن:

محدوده مصوب در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان با اعمال اصلاحات به شرح زیر مورد تائید قرار گرفت:

۲- در موضع شماره ۱ (نقشه پیوست) با الحاق اراضی در شرق محدوده مطابق مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان موافقت و مقرر شد کاربری اراضی اولین پلاک در طرفین محور امام رضا به جهت ساماندهی مبادی ورودی شهر «خدمات دروازه‌ای» تعیین و ضوابط احداث بنا درآن  به تصویب کمیسیون ماده ۵ برسد. کاربری سایر اراضی الحاقی در این بخش «زراعی و باغی» تعیین می‌شود. با عنایت به وجود ساخت‌وسازهای خلاف در این نقطه متعاقب تعیین تکلیف نحوه تامین سرانه‌های خدماتی و تادیه حقوق دولتی و عمومی، تغییر کاربری و طرح تفصیلی آنها  به تائید کمیسیون ماده ۵ خواهد رسید.

۳- در موضع شماره ۲ (نقشه پیوست) به جهت ساماندهی مبادی ورودی شهر در سمت شمال (جاده فرودگاه) با الحاق پوسته معبر در حد وضع موجود (با اصلاح هندسی جزئی) و یک پلاک مجاور آن یا ۳۰ متر(هر کدام کمتر بود) با کاربری خدمات دروازه‌ای موافقت و مقرر شد ضوابط احداث بنادر آن تصویب کمیسیون ماده ۵ برسد.

۴- در موضع شماره ۳ (نقشه پیوست) با الحاق اراضی به محدوده شهر در جنوب غربی در حد مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان موافقت و مقرر شد کاربری اراضی الحاقی در این بخش «زراعی و باغی» تعیین شود. با عنایت به وجود ساخت‌وساز و تفکیک‌های خلاف در این نقطه متعاقب تعیین تکلیف نحوه تامین سرانه‌های خدماتی و تادیه حقوق دولتی و عمومی، تغییر کاربری و طرح تفصیلی آنها به تائید کمیسیون ماده ۵ خواهد رسید.

۵- کاربری مسکونی پیشنهادی بر روی اراضی واقع در شمال شرق شهرک امام که در وضع موجود آبندان است، حذف و اراضی مذکور تحت کاربری گردشگری در نقشه کاربری اراضی تثبیت شود.

۶- در راستای تبصره ذیل ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن به جهت افزایش موجودی زمین دولتی در محدوده شهر، مقرر می‌شود اراضی ۱۰ هکتاری مازاد متعلق به دانشگاه آزاد بهشهر واقع در جنوب غربی شهرک امام، متعاقب تائید سازمان ملی زمین و مسکن مبنی بر عودت مالکیت آن به وزارت راه و شهرسازی، با کاربری مسکونی و خدماتی به محدوده شهر الحاق شود.

۷- حریم و بستر آبراهه‌ها و مسیل‌های عبوری از محدوده شهر مجدداً از شرکت آب منطقه‌ای استان استعلام و نقشه رقومی اعلام شده توسط آن مرجع در نقشه کاربری اراضی محدوده و پهنه‌بندی حریم منعکس شود.

۸- عرصه و حرایم کلیه آثار تاریخی و با ارزش و محدوده‌های واجد ارزش، بر اساس آخرین استعلام از اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان در اسناد طرح لحاظ شود. همچنین آخرین مصوبه کمیسیون ماده ۵ در خصوص محدوده هدف بازآفرینی شهری در اسناد طرح منعکس و از درج سایر عناوین در محدوده و حریم شهر خودداری شود.

ترافیک:

۹- ضمن تدقیق محدوده و حریم ایستگاه و مسیر راه آهن با هماهنگی شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران ملاحظات و ضوابط میراثی مرتبط با پرونده ثبت جهانی آن بر اساس استعلام مجدد از اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان در نقشه کاربری اراضی منعکس شود.

۱۰- ضمن ارائه سند شبکه حمل و نقل همگانی شهر شامل مسیرها، ایستگاه‌های اصلی و فرعی در انطباق با اصول توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی (TOD) مقرر شد اراضی تحت مالکیت راه آهن جمهوری اسلامی ایران با کاربری حمل و نقل و انبارداری به عنوان‌هاب مرکزی TOD شهر در سند مذکور لحاظ شود. همچنین پیاده راه امام خمینی در اتصال با باغشاه عباسی (پارک ملت) به شبکه حمل ونقل همگانی اتصال یابد.

حریم مصوب در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان با لحاظ یک مورد اصلاح به شرح زیر مورد تائید قرار گرفت:

۱۱- همسو با مصوبه مرجع استانی، به جهت اعمال سیاست یکپارچه صیانت و حفاظت فعال از اثر ثبت جهانی باغ عباس آباد، کل عرصه اثر مذکور در حریم شهر قرار گیرد. تبعا هر گونه اقدام در عرصه و حرایم اثر مذکور مطلقا مبتنی بر ضوابط ملاک عمل وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی خواهد بود. نحوه اعمال سیاست‌های حفاظتی اثر مذکور و تامین شرایط بازدید گردشگران در چهارچوب تفاهم حاصله بین شهرداری بهشهر و اداره کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان با نظارت استانداری مازندران تعیین خواهد شد.  

۱۲- با عنایت به موقعیت نامناسب مرکز دفن زباله فعلی شهر، مقرر شد مکان پیشنهادی جدید با اخذ نظر اداره کل محیط زیست استان در اسناد طرح منعکس شود.

۱۳- اصلاحات ملاحظات پدافند غیرعامل شهر بر اساس دستور العمل مصوب شورای عالی و اعلام نظر سازمان پدافند غیرعامل در اسناد منعکس شود.

ضوابط و مقررات:

اصلاحات به شرح زیر در سند تراکم ساختمانی و مجلد ضوابط مقررات طرح اعمال و پس از کنترل و تائید اداره کل راه و شهرسازی استان و تائید نهائی دبیرخانه در اسناد ابلاغی منعکس شوند:

۱۴- به جهت حفظ دید و منظر عمومی شهر به عرصه‌های جنگلی جنوب شهر پهنه تراکمی ساختمانی شهر در جنوب محور هاشمی‌نژاد به تراکم کم و در محورها با عملکردی شهری به تراکم متوسط تعدیل شود.

۱۵- ضمن تثبیت اراضی زراعی و باغی یکپارچه داخل محدوده شهر به عنوان اساس طرح جامع، ضوابط احداث بنا در اراضی زراعی و باغی داخل محدوده شهر به دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمین شهری مستند و عرصه‌های مذکور از نقشه تراکم ساختمانی شهر حذف شود.

۱۶- محدوده بافت تاریخی در نقشه پهنه بندی تراکمی شهر منعکس و ضوابط و مقررات احداث بنا در آن به ضوابط ملاک عمل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ارجاع شود.

۱۷- ضوابط تراکمی پهنه موسوم به تراکم ویژه در این طرح تعیین تکلیف شود.

۱۸- ضوابط احداث بنا برای قطعات وضع موجود با مساحت کمتر از ۷۰-۱۲۰ مترمربع ارائه شود.

۱۹- محدوده‌های هدف بازآفرینی بر اساس آخرین مصوبه کمیسیون ماده ۵ در سند تراکم ساختمانی طرح منعکس شود.

۲۰- حد نصاب تفکیک برای پهنه‌های مختلف تراکمی ارایه شود.