شناسهٔ خبر: 11554 - سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

بازدید مهرآبادی از مسکن مهر کرمانشاه؛

افتتاح بیش از ۶ هزار واحد مسکن مهر استان تا پایان سال

مسکن مهر کرمانشاه قائم مقام وزير راه و شهرسازي در مسکن مهر در سفر يك روزه خود به كرمانشاه ضمن بازدید از پروژه هاي مسكن مهر ۲۵۵۹واحدي تلاش و۲ هزار واحدي رازي گفت: درخصوص رفع مشكلات خدمات زيربنايي پروژه هاي مسكن مهر كرمانشاه تصميماتي در شوراي مسكن استان با مسئولان گرفته شد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از اداره كل راه و شهرسازي استان كرمانشاه، احمد اصغري مهرآبادي درباره جزییات بیشتر این خبر گفت: بخشي از هزينه هاي تامين خدمات زيربنايي درپروژه هايي كه داراي مشكلات زيربنايي بوده ازمحل فروش اراضي به منظور كمك به تكميل اين پروژه ها كمك مي شود تا اين پروژه ها همزمان با سایر شهرهای کشور تاپايان سال ۹۵ تكميل وبه بهره برداري برسند.

مدير كل راه و شهرسازي استان كرمانشاه نيز درحاشيه اين بازديد گفت: سهم استان كرمانشاه در پروژه هاي مسكن مهر كرمانشاه تعداد ۵۳ هزار واحد بود كه تا امروز تعداد ۳۱هزار واحد آن تحويل متقاضيان شد.  درشهرهاي بالاي ۲۵هزارنفر جمعيت نیز تعداد ۲۷هزار واحد تحویل داده شد و حدود ۴هزار واحد در شهرهاي زير ۲۵ هزارنفرجمعيت به بهره برداري رسيد.

عبداله بهادري افزود: پيش بيني مي شود در صورت رفع مشكلات حوزه مسكن مهر، تاپايان شهريور امسال تعداد ۱۸۰۰ واحد به بهره برداری برسد. تاپايان سال جاري قرار است حدود ۵ هزار واحد ديگر به بهره برداري برسد.

پايان بخش بازديد يكروزه  قائم مقام وزير راه و شهرسازي در طرح مسكن مهر جلسه شوراي تامين مسكن استان با حضور استاندار،نماينده وزير تعاون درمسكن مهر،نماينده عالي بانك مسكن كشور و ساير اعضاء بود كه مي توان به مصوباتي نظير پيگيري اخذتسهيلات متمم پروژه هاي تعاوني ها،رفع مشكل سند مازاد پروژه مولوي جوانرود، تصويب مبالغي به صورت سرجمع به پروژه هاي استان،موافقت باتمديد يكساله قرارداد مشاركت بانك درپروژه هايي كه دوران مشاركت آنها به پايان رسيده، اشاره کرد. /

نظر شما