شناسهٔ خبر: 115766 - سرویس بنادر و دریانوردی
نسخه قابل چاپ

اعلام موجودی کالاهای اساسی، کانتینری و غیرکانتینری در بنادر تا ابتدای شهریور ۱۴۰۱؛

موجودی ۱۰۲ هزار TEU کالاهای کانتینری و ۷.۴ میلیون تنی کالاهای غیرکانتینری در بنادر کشور

تخلیه و بارگیری کالاها در بنادر شرق استان هرمزگان تا ابتدای شهریور سال جاری میزان، موجودی کالاهای کانتینری در بنادر کشور معادل ۱۰۲ هزار و ۷۶۴ TEU، موجودی کالاهای غیرکانتینری ۷ میلیون و ۴۵۸ هزار و ۳۶۶ تن و موجودی کالاهای اساسی معادل ۳ میلیون و ۷۳۳ هزار و ۹۰۶ تن بوده است.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، میزان موجودی کالاهای کانتینری در بندر امام خمینی (ره) تا ابتدای شهریورماه سال جاری معادل ۶۶۶۰  TEU، شهیدرجایی ۸۳ هزار و ۵۴  TEU، ‌امیرآباد ۵۴۳  TEU، نوشهر ۸۴  TEU، انزلی ۱۲۹۱  TEU، شهید باهنر ۲  TEU، بوشهر ۶۵۲۱  TEU، چابهار ۱۷۶۳  TEU، خرمشهر ۲۸۲۳  TEU، لنگه ۱۶ TEU و آبادان ۷ TEU بوده که در مجموع حاکی از موجودی ۱۰۲ هزار و ۷۶۴ TEU کالاهای کانتینری در بنادر کشور است.

موجودی کالاهای غیرکانتینری

موجودی کالاهای غیرکانتینری در ۱۲ بندر کشور شامل امام (ره)، شهیدرجایی، ‌امیرآباد، نوشهر، انزلی، شهیدباهنر، بوشهر، چابهار، خرمشهر، لنگه، ‌فریدونکنار و آستارا طی مدت مذکور معادل ۷ میلیون و ۴۵۸ هزار و ۳۶۶ تن بوده است.

موجودی کالاهای غیرکانتینری تا ابتدای شهریور سال جاری نیز در بندر امام (ره) معادل ۳ میلیون و ۶۸۳ هزار و ۹۸۷ تن، بندر شهید رجایی ۲ میلیون و ۷۷۰ هزار و ۱۶۰ تن، بندر امیرآباد ۴۲۱ هزار و ۶۱۵ تن، بندر نوشهر ۱۴۵ هزار و ۲۹۱ تن، بندر انزلی ۱۴۳ هزار و ۷۳۸ تن، بندر شهید باهنر ۱۹ هزار و ۶۱۱ تن، بندر بوشهر ۲۳ هزار و ۴۴۲ تن، بندر چابهار ۱۲۸ هزار و ۴۳۰ تن، بندر خرمشهر ۵۷ هزار و ۸۷ تن، بندر لنگه ۹۵۴۰ تن، بندر آبادان ۶۷۷۲ تن، بندر فریدونکنار ۲۱ هزار و ۹۹۴ تن و بندر آستارا ۲۶ هزار و ۶۹۹ تن بوده است.

موجودی کالاهای اساسی

موجودی کالاهای اساسی در ۱۳ بندر کشور شامل بنادر امام (ره)، شهید رجایی، امیرآباد، نوشهر، انزلی، شهید باهنر، بوشهر، چابهار، خرمشهر، لنگه، آبادان، ‌فریدونکنار و آستارا تا ابتدای شهریور سال ۱۴۰۱ نیز معادل ۳ میلیون و ۷۳۳ هزار و ۹۰۶ تن بوده است.

به گزارش سازمان بنادر و دریانوردی، بر این اساس موجودی کالاهای اساسی در مدت یاد شده در بندر امام خمینی (ره) معادل ۲ میلیون و ۶۹۴ هزار و ۴۹۱ تن، بندر شهید رجایی ۳۲۴ هزار و ۲۶۸ تن، بندر امیرآباد ۳۶۰ هزار و ۴۶۰ تن، بندر نوشهر ۱۷۶ هزار و ۲۹۲ تن، بندر انزلی ۶۱ هزار و ۶۳۷ تن، بندر شهیدباهنر ۴۲۳۶ تن، بندر بوشهر ۱۹۷۴ تن، بندر چابهار ۶۷ هزار و ۲۰۲ تن، بندر خرمشهر ۸۲ تن، بندر لنگه ۷۰ تن، بندر فریدونکنار ۲۰ هزار و ۶۶۴ تن و بندر آستارا ۲۲ هزار و ۴۶۳ تن بوده است.