شناسهٔ خبر: 116309 - سرویس هوایی
نسخه قابل چاپ

شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران خبر داد؛

ممیزی ایکائو از بخش‌های مختلف هوانوردی شرکت فرودگاه‌ها

ممیزی ایکائو نمایندگان ایکائو در راستای برنامه نظارت بر ایمنی صنعت هوانوردی ایران از بخش های مختلف شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران بازدید کردند.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، نمایندگان ایکائو در راستای برنامه نظارت بر ایمنی صنعت هوانوردی ایران از بخش های مختلف شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران بازدید کردند.

نماینده ایکائو در این ممیزی از نحوه گزارش دهی و تغییرات مورد نیاز در معاونت هوانوردی جویا شد و در ادامه از ادارات کل مستقر در مرکز کنترل فضای کشور، فرودگاه بین المللی مهرآباد، آموزش، مدیریت ایمنی، اطلاعات هوانوردی بازدید به عمل آورد.

بازرسی فرایندهای کاری و نحوه ذخیره سازی اطلاعات حوزه ناوبری هوایی فرودگاه مهرآباد

در بازدید از واحدهای کنترل ترافیک هوایی و الکترونیک فرودگاه مهرآباد که بخشی از برنامه جهانی USOAP است، مواردی همچون نوع تجهیزات ارتباطی و ناوبری و نحوه استفاده کنترلرهای ترافیک هوایی از این تجهیزات، نحوه ذخیره مکالمات رادیویی و تصاویر راداری، نحوه بایگانی اطلاعات و رویدادهای هوانوردی و تجهیزات هواشناسی مورد استفاده کنترلرهای ترافیک هوایی مورد توجه قرار گرفت.

بازدید نماینده ایکائو از دفتر ایمنی شرکت فرودگاه‌ها

در راستای انجام ممیزی USOAP ایکائو از سازمان هواپیمایی کشوری، دفتر ایمنی شرکت در خصوص مواردی چون سیستم گزارش دهی الزامی رویداد، فرآیند انجام بررسی داخلی رویدادها، تحلیل آماری داده ها و اطلاعات رویدادها، فرآیند مدیریت تغییر، انجام ارزیابی ریسک، صلاحیت و ارائه آموزش‌های لازم برای پرسنل درگیر در انجام ارزیابی ریسک و سیاست‌ها و خط مشی شرکت در خصوص مدیریت خستگی از سیستم مدیریت ایمنی (SMS) مورد بازدید قرار گرفت.

در ادامه برنامه ممیزی USOAP نماینده ایکائو از بخش‌های مختلف معاونت عملیات هوانوردی، اداره آموزش و تحقیقات اداره کل ارتباطات و ناوبری هوایی مورد بازرسی قرار گرفت.

به گزارش شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران؛ این ممیزی شامل مواردی مثل نحوه و روند دوره‌های مصوب ATSEP، چگونگی اخذ صلاحیت شغلی ( RATING) و مجوزهای کار با تجهیزات CNS بود.