شناسهٔ خبر: 116727 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

با تصویب شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران انجام شد؛

احداث شهرک مسکونی در غرب شهر یزد

شهر جدید شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران نحوه تامین اراضی مورد نیاز نهضت ملی مسکن در شهر یزد را بررسی کرد و در راستای ایجاد شهرک مسکونی در خارج از حریم این شهر به منظور تامین اراضی مورد نیاز تصمیماتی را در دستور کار قرار داد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۰ پیرو مباحث مطرح شده در جلسه‌ای در تاریخ  ۱۸ بهمن ماه ۱۴۰۰، نحوه تامین اراضی مورد نیاز نهضت ملی مسکن در شهر یزد را مجددا مورد بررسی قرار داد و ضمن توجه به مصوبه تاریخ چهارم تیرماه ۱۴۰۱ شورای برنامه ریزی و توسعه استان یزد در خصوص اصلاح خط حریم شهر یزد وکاهش مساحت حریم به میزان ۳۷۷ هکتار و متعاقبا ایجاد شهرک مسکونی در خارج از حریم شهر یزد در راستای تامین اراضی مورد نیاز نهضت ملی مسکن و صورت جلسه هشتم مرداد ماه ۱۴۰۱ کمیته فنی تصمیماتی را در دستور کار قرار داد.

بر این اساس باید کل اراضی مورد بحث به منظور انطباق با دستورالعمل ترویج شهرک‌سازی مصوب هشتم اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران در سطحی معادل ۳۷۷ هکتار از حریم شهر یزد خارج  گردد و با رعایت سقف جمعیتی ۳۰هزار نفر طرح جامع اراضی در قالب یک یا دو شهرک مسکونی بسته به ظرفیت جمعیتی پذیری اراضی با اولویت استقرار در شمالی‌ترین قسمت زمین و در حداکثر فاصله از کارخانه فولاد با رعایت چهارچوب زیر تهیه و به تائید ستاد شهرسازی رسانده شود.

۱-۱-   حداکثر تعداد طبقات مجاز در کاربری های مسکونی طرح چهار طبقه خواهد بود.

۱-۲-   تامین سرانه‌های خدمات حداقل به میزان سرانه های مذکور در مصوبه تدقیق سرانه ها الزامی است.

۱-۳-   حریم جاده خضرآباد به میزان۵/ ۱۲۲ متر از محدوده شهرک حذف شود.

۱-۴-   حریم آب راهه ها، مسیل، قنات شحنه، خط انتقال پساب، خط انتقال انرژی (برق) بر اساس اعلام نظر مراجع مرتبط در طرح منعکس شود.

۱-۵-   نقشه جمع آوری و مدیریت آب‌های سطحی و کنترل سیلاب تهیه و به تائید شرکت آب منطقه‌ای رسانده شود .

۱-۶-   نظر شرکت شهرک‌های صنعتی در خصوص عدم اخلال در عملکرد شرکت یا ناحیه صنعتی احتمالی مصوب هیات وزیران (اجرا نشده) در مجاورت این اراضی اخذ شود.

۲- با توجه به عدم تکافوی اراضی دولتی در اختیار وزارت راه و شهرسازی برای پاسخ به نیاز متقاضیان واجد شرایط و از طرف دیگر تبعات بسیار زیان‌آور ادامه روند توسعه افقی شهر یزد به عنوان کم تراکم ترین شهر بالای ۲۰۰هزار نفر و یکی از کم تراکم‌ترین شهرهای کل کشور، استفاده از ظرفیت اراضی رها شده در داخل شهر از نظر شورایعالی اجتناب‌ناپذیر و ضروری است.

لذا در راستای تصریحات قانون جهش تولید مسکن و منویات مواکد ریاست محترم جمهور، اداره کل راه و شهرسازی استان موظف است با هماهنگی استاندار نسبت به بازپس‌گیری اراضی مازاد دستگاه‌های دولتی از جمله اراضی مازاد دانشگاه یزد، اراضی موسوم به پلاک گذاری، اراضی دانشگاه علوم پزشکی و...) اقدام کند و در اسرع وقت در چرخه  استفاده در نهضت ملی مسکن قرار دهد.

براساس این مصوبه با توجه به اینکه در سنوات قبل مجوز احداث شهرک تخصصی-  اقامتی موسوم به کوثر در وسعتی معادل ۷۶۰ هکتار صادر شده است، مقرر شد باقیمانده اراضی مذکور که عمدتا در پهنه‌های طبیعی و سیل گیر غرب شهر واقع شده‌اند، به منظور پاسخگویی به نیازهای متعدد آتی شهر در حوزه‌های مختلف حفاظتی و فعالیتی تحت نظارت یگان حفاظت اداره کل راه و شهرسازی استان در حریم شهر تثبیت و هرگونه اقدام در آن صرفا با مجوز شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران انجام شود.