شناسهٔ خبر: 116785 - سرویس وزارتی
نسخه قابل چاپ

شورای عالی شهرسازی و معماری در مصوبه‌ای اعلام کرد؛

مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر دامغان

طرح جامع شهر دامغان شورای عالی شهرسازی و معماری در مصوبه‌ای مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر دامغان را به استاندار و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان سمنان ابلاغ کرد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر دامغان موضوع «الحاق اراضی به مساحت ۲/۶۳ هکتار واقع در غرب شهر و همجوار با مسکن مهر به محدوده شهر جهت تامین اراضی مورد نیاز نهضت ملی مسکن» مصوب ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان سمنان را مورد بررسی قرار داد و با توجه به صورتجلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ کمیته فنی شماره یک به شرح زیر اتخاذ تصمیم کرد:

به جهت رعایت ملاحظات زیست محیطی معطوف به مجاورت اراضی با شهرک صنعتی و همسو با آخرین اعلام نظر اداره کل محیط زیست استان وکمیسیون ماده ۱۱ قانون هوای پاک در استان، با الحاق ۴۸ هکتار از اراضی در خارج از فاصله ۱۵۰۰ متری با شهرک صنعتی دامغان  موافقت و مقرر کرد طرح تفصیلی اراضی با رعایت ملاحظات  و الزامات زیر به تائید کمیسیون ماده ۵ برسد:

۱- با عنایت به مجاورت یا وقوع اراضی مذکور با پهنه‌های در معرض فرونشست مطابق مفاد مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ شورای عالی نظر مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در خصوص میزان تداخل و نحوه اقدام در این عرصه‌ها اخذ و ملاحظات اعلامی در طرح تفصیلی اعمال شود. بدیهی است در صورت مخالفت کلی آن مرکز با بارگذاری در این اراضی موضوع الحاق منتفی خواهد بود.

۲- به جهت تامین حریم سبز در حد فاصل این اراضی و شهرک صنعتی، مابقی اراضی به مساحت حدود (۲/۱۵ هکتار) تحت کاربری پارک و فضای سبز شهری در حریم شهر تثبیت و ملاک اقدامات بعدی قرار گیرد.

۳- با توجه به نزدیکی محدوده شهر با شهرک صنعتی دامغان، مطابق با صورتجلسه مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۱ کمیسیون ماده ۱۱ قانون هوای پاک در استان و تائید شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، در هر صورت استقرار صنایع در رده‌های بالاتر از ۴ در محدوده فعلی  شهرک صنعتی ممنوع خواهد بود.

۴- نقشه جمع‌آوری و هدایت آب‌های سطحی با تایید شرکت آب منطقه‌ای استان تهیه و در اسناد و مدارک طرح لحاظ شود.

۵- ایجاد و اتصال هر نوع دسترسی از کنارگذر شمالی شهر (مسیر تهران - مشهد) ممنوع بوده و دسترسی مورد نیاز اراضی الحاقی از طریق شبکه معابر شهری واقع در سمت شرقی تامین خواهد شد.

۶- تامین حداقل ۶۰ واحد در هکتار و تامین سرانه‌های خدماتی مطابق با مصوبه تدقیق سرانه‌ها در همه سطوح (از مقیاس محله تا شهر)