شناسهٔ خبر: 117748 - سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

رئیس اداره ایمنی راه و حریم اداره کل راهداری استان خبر داد:

صدور ۱۶۰ فقره مجوز درحوزه حریم راه‌های استان قم طی یکسال گذشته

خبر رئیس اداره ایمنی راه و حریم اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده‌ای استان قم عنوان کرد: از شهریورماه سال گذشته تاکنون، افزون بر ۱۶۰ فقره مجوز احداث ابنیه، بهره برداری از مستحدثات، عبور تاسیسات زیربنایی و احداث راه دسترسی در حوزه حرایم جاده‌ای استان قم صادر شده است

به گزارش پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی از استان قم، رئیس اداره ایمنی راه و حریم اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان قم، از صدور مجوزات احداث و بهره برداری از مستحدثات درحرایم جاده‌ای استان قم طی یکسال گذشته خبر داد.
سید حسن خلیلی نیا درتکمیل این خبر اظهار داشت: بی تردید بررسی و صدور مجوزات احداث و بهره برداری از مستحدثات درحوزه حرایم جاده‌ای نقشی تعیین کننده در صیانت از راه‌ها و تامین ایمنی سفرهای برونشهری دارد.
وی افزود: با توجه به مراجعات چشمگیر و همچنین ضرورت تسریع در پاسخگویی به ارجاعات مربوطه، مشکلات عدیده‌ای‌را متوجه  حوزه صدور مجوزات حرایم جاده‌ای نموده است.
خلیلی نیا روند بررسی و صدور مجوز را امری کارشناس محور و درعین حال زمانبر خواند و تصریح کرد: کمترین غفلت و سهل انگاری دربررسی و صدور مجوزات جهت احداث و بهره برداری از مستحدثات درحرایم راه، موجب وارد آمدن لطمات گاها جبران ناپذیری درصیانت و تامین ایمنی راه‌ها و حرایم آن و همچنین خسارات چشمگیری به بهره بردار می شود.
وی درادامه به فعالیت یکساله حوزه صدور مجوزات حرایم جاده‌ای استان قم اشاره و ابراز داشت: از شهریور ماه سال گذشته تا کنون افزون بر ۱۶۰ فقره مجوز به منظور احداث و بهره برداری از مستحدثات حرایم جاده‌ای استان قم صادر شده است.
رئیس اداره ایمنی راه و حریم اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده‌ای استان قم تعداد و تنوع درخواست‌های صدور مجوز درحوزه حریم راه‌ها را از دشواری‌های این امر دانست وعنوان کرد: غالب درخواست‌های صدور مجوز درحرایم جاده‌ای شامل مستحدثات صنعتی و غیر صنعتی، کشاورزی، راه دسترسی، عبور تاسیسات زیربنایی و ... می باشند.
سید حسن خلیلی نیا در خصوص روند مراجعه و نحوه صدور مجوزات اظهار داشت: متناسب با نوع مجوز درخواستی، متقاضی به یکی از دوایر دولتی مرتبط( بخشداری‌ها، ادارات صمت و کشاورزی ) مراجعه و نسبت به تسلیم صدور مجوز اقدام می نمایند.
وی ادامه داد: پس از بررسی درخواست توسط دستگاه ذی ربط، درصورت وجاهت موضوعه، نسبت به ارسال آن جهت بررسی و ارائه پاسخ، به اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده‌ای استان اقدام می شود.
خلیلی نیا درخصوص دیگر مراحل اجرایی صدور مجوزات درحوزه حرایم راه اعلام کرد: پس از بررسی اولیه درخواست در اداره ایمنی راه و حریم اداره کل متبوع، نسبت به طرح آن در کمیسیون حریم راه‌های استان اقدام و درصورت عدم مغایرت با آیین نامه ها وقوانین موضوعه، نسبت به صدور مجوز احداث و بهره برداری از مستحدثات درحوزه حرایم جاده‌ای اقدام می شود.
وی یادآور شد: صدور مجوز احداث هرنوع راه دسترسی در حرایم جاده‌ای منوط به عدم مغایرت طرح آن با آیین نامه طرح هندسی راه‌های برونشهری( نشریه ۸۰۰ ) می باشد.
رئیس اداره ایمنی راه و حریم اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان قم درخاتمه به حجم انبوه مراجعات کاربران گرامی جهت دریافت مجوز درحوزه حرایم راه استان قم اشاره و بیان داشت: توجه به این مهم که طی ۶ ماه گذشته افزون بر ۱۳۰۰ مورد تقاضای صدور مجوز بررسی و پاسخ داده شده کافیست تا صمیمانه از همکاران خود درحوزه حرایم جاده‌ای تشکر کنم.