وزیر راه و شهرسازی در هنگام ورود به دمشق با استقبال سفیر جمهوری اسلامی ایران در سوریه و معاون وزیر اقتصاد سوریه روبرو شد.
وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران در این سفر با نخست وزیر سوریه دیدار خواهد داشت .
همچنین قاسمی در این سفر دیدارهایی با وزیر اسکان، وزیر اقتصاد و تجارت خارجی سوریه نیز خواهد داشت.