شناسهٔ خبر: 117880 - سرویس بنادر و دریانوردی
نسخه قابل چاپ

طی ۶ ماهه اول سال محقق شد؛

تخلیه‌وبارگیری ۱۰۵ میلیون تن کالا در بنادر ایران/ افزایش ۱۱ درصدی عملیات کانتینری/ رشد ۶ درصدی تخلیه‌وبارگیری کالاهای نفتی و غیرنفتی

بنادر میزان تخلیه و بارگیری کالا در بنادر مالکیتی و حاکمیتی سازمان بنادر و دریانوردی طی 6 ماهه اول سال، معادل ۱۰۵ میلیون و ۴۳۹ هزار و ۲۳۲ تن بوده است که در قیاس با مدت مشابه سال گذشته که برابر ۹۹ میلیون و ۷۷۸ هزار و ۲۴۰ تن بود، رشد ۶ درصدی را نشان می‌دهد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، میزان تخلیه کالاهای نفتی تا پایان شهریور ۱۴۰۱ در بنادر مالکیتی و حاکمیتی سازمان بنادر و دریانوردی معادل ۱۳ میلیون و ۴۰۷ هزار و ۲۸۷ تن، میزان تخلیه کالاهای غیرنفتی معادل ۲۵ میلیون و ۹۲۴ هزار و ۵۶۴ تن و مجموع تخلیه کالاهای نفتی و غیرنفتی معادل ۳۹ میلیون و ۳۳۱ هزار و ۸۵۱ تن بود.

تخلیه کالاهای نفتی و غیرنفتی

عملیات تخلیه کالاهای نفتی و غیرنفتی در شش ماهه نخست سال جاری حاکی از رشد ۶ درصدی در بخش تخلیه کالاهای نفتی، رشد ۱۱ درصدی در بخش تخلیه کالاهای غیرنفتی و رشد ۹ درصدی در بخش تخلیه کالاهای نفتی و غیرنفتی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.

بارگیری کالاهای نفتی و غیرنفتی

میزان بارگیری کالاهای نفتی در بنادر مالکیتی و حاکمیتی سازمان بنادر و دریانوردی طی نیم سال اول امسال معادل ۳۹ میلیون و ۱۶۰ هزار و ۴۴۳ تن، میزان بارگیری کالاهای غیرنفتی ۲۶ میلیون و ۹۶۴ هزار و ۹۳۸ تن و مجموع بارگیری کالاهای نفتی و غیرنفتی معادل ۶۶ میلیون و ۱۰۷ هزار و ۳۸۱ تن بوده است که رشد ۴ درصدی در بخش بارگیری کالاهای نفتی و غیرنفتی را در مدت مذکور نشان می‌دهد.

تخلیه و بارگیری کالاهای نفتی و غیرنفتی

جمع تخلیه و بارگیری کالاهای نفتی تا پایان شهریور ۱۴۰۱، معادل ۵۲ میلیون و ۵۶۷ هزار و ۷۳۰ تن و جمع تخلیه و بارگیری کالاهای غیرنفتی ۵۲ میلیون و ۸۷۱ هزار و ۵۰۲ تن بوده است. همچنین مجموع تخلیه و بارگیری کالاهای نفتی و غیرنفتی در مدت مذکور معادل ۱۰۵ میلیون و ۴۳۹ هزار و ۲۳۲ تن بوده که حاکی از رشد ۱۰ درصدی در بخش تخلیه‌وبارگیری کالاهای نفتی، رشد ۲ درصدی در بخش تخلیه‌وبارگیری کالاهای غیرنفتی و رشد ۶ درصدی درصدی در بخش تخلیه و بارگیری کالاهای نفتی و غیرنفتی، ‌نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.

عملیات کانتینری

به گزارش سازمان بنادر و دریانوردی، تخلیه و بارگیری صورت گرفته در بخش عملیات کانتینری نیز تا پایان شهریورماه سال جاری، معادل ۱ میلیون و ۲۳۸ هزار و ۳۷۱ TEU بود که در قیاس با عملیات کانتینری ۱ میلیون و ۱۱۷ هزار و ۲۴۸ TEU طی مدت مشابه سال ۱۴۰۰، رشد ۱۱ درصدی را نشان می‌دهد.