معاون وزیر راه وشهرسازی و مدیرعامل شرکت بازافرینی شهری اظهار داشت: ایران برای شتاب بخشی در ساخت واحدهای فرسوده و ناپایدار شورای عالی شهرسازی و معماری بسته‌های تشویقی برای ساخت این واحدهای مسکونی را ابلاغ کرد.
 آئینی افزود: برای شتاب بخشی در ساخت واحدهای فرسوده و ناپایدار بسته‌های جامع تشویقی شامل تخفیف 50 درصد تا صدرصد رایگان وهمچنین در صدور پروانه با کمتراز یک ماه است.
وی گفت: برای بافت‌های فرسوده و ناپایدار تسهیلات بانکی همانند نهضت ملی مسکن بدون رعایت شرایط 4 گانه مبلغ 400 میلیون تومان وام اعطا می شود که 150 میلیون تومان بدون بهره است.
معاون وزیر راه وشهرسازی افزود: املاک فرسوده اطراف حرم امام رضا (ع) هم بجز دریافت 400 میلیون تومان مبلغ 200 میلیون تومان هم تسهیلات مازاد با نرخ 12 درصد بهره می برند.
آیئنی گفت: از سیاست‌های تشویقی دیگر یک یا دو طبقه تراکم برای افرادی که معبر باز کنند، تسهیلات برای ایجاد کاربری‌های غیر مسکونی و تسهیلات در حوزه پارکینگ‌ها برای جلب مشارکت بخش خصوصی در بافت‌های فرسوده از شورای عالی شهرسازی و معماری به استانداران ابلاغ شده است.