شناسهٔ خبر: 120317 - سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

در نشست هم اندیشی مدیرکل راه و شهرسازی با رؤسای ادارات تابعه راه و شهرسازی شهرستان‌های استان گیلان انجام شد

بررسی و پیگیری مسائل مرتبط با حوزه راه و شهرسازی در شهرهای گیلان

گیلان-نشست مدیرکل با روسای ادارات به منظور بررسی و پیگیری مسائل مرتبط با حوزه راه و شهرسازی در شهرهای گیلان، نشست هم اندیشی مدیرکل راه و شهرسازی با رؤسای ادارات تابعه راه و شهرسازی شهرستان‌های استان گیلان برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه وشهرسازی(گیلان)، در این جلسه هادی رحمانی، مدیرکل راه وشهرسازی استان گیلان ضمن تشکر از تلاش ها و زحمات رؤسای ادارات شهرستانی و همکاری صمیمانه آنها، تسریع در امور مراجعین را مهم دانست و تاکید کرد: مسئولین ادارات باید امور متقاضیان و ارباب رجوع در شهرستان را در همان شهرستان انجام دهند و از ارجاع آنها به ستاد جلوگیری کنند.
مدیرکل راه وشهرسازی گیلان با تاکید بر پیگیری موثر تامین اعتبارات درشهرستانها افزود: روسای ادارات لازم است درکمیته برنامه ریزی شهرستان حضور فعال داشته باشند و در راستای اعتبارات مورد نیاز پروژه های شهرستانی از هیچ کوششی دریغ ننمایند.
وی نظم در کار و حضور به موقع را از جمله اصول اولیه مدیریتی دانست و از روسای حاضر خواست تا خود به عنوان الگو تمام و کمال مجری نظم و قوانین باشند.
رحمانی با اشاره به برخی کمبودها و محدودیت ها در ادارات شهرستانی خاطرنشان کرد: باید تلاش و هدفمان به سمت و سویی باشد که با کمترین امکانات، بیشترین بهره وری در جهت خدمت به مردم استان را داشته باشیم.
وی همچنین در ادامه تاکید کرد: توجه به بحث تکریم ارباب رجوع و پاسخگویی به موقع و صحیح به مراجعین از جمله مواردی است که باید سرلوحه های کارمان قرار دهیم .
در ادامه هرکدام از روسای شهرستانی با ارائه گزارشی از وضعیت و عملکرد اداره خود نیاز ها و مسائل را بیان کردند.