شناسهٔ خبر: 120592 - سرویس هواشناسی
نسخه قابل چاپ

مدیرکل هواشناسی استان خبر داد؛

کاهش ۸۵ درصدی بارش‌های قم نسبت به سال گذشته

خشکسالی مدیرکل هواشناسی استان قم از کاهش ۷۰ درصدی بارش سال جاری استان قم نسبت به بلند مدت و کاهش ۸۵درصدی بارش‌ها نسبت به سال گذشته خبر داد. 

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، مهران حیدری بنی مدیرکل هواشناسی استان قم با بیان شواهدی از تغییر اقلیم در برخی از عناصر اقلیمی استان قم و آخرین وضعیت بارش در سال زراعی جاری به کاهش ۷۰ درصدی بارش‌های امسال نسبت به میانگین بلند مدت و کاهش ۸۵ درصدی بارش‌های امسال نسبت به سال گذشته اشاره کرد.

وی در ادامه توضیحاتی در رابطه با  اثرات ناشی از تغییر اقلیم در دو دسته اصلی شامل گرمایشی و بارشی ارائه کرد و به بیان پیامدهای تغییراقلیم براستان از جمله فرونشست زمین، کاهش بارش و افزایش میانگین دما همزمان با افزایش رخدادهای حدی مخاطرات جوی و افلیمی پرداخت.

به گزارش سازمان هواشناسی کشور، مدیرکل هواشناسی استان قم گفت: در این رابطه موضوع سازگاری جزو اولین اقدام‌های اساسی به شمار می‌رود و در این راستا در مقیاس کشوری و استانی تمهیداتی دیده شده و در حال اجراست.

حیدری بنی با اشاره به وضعیت شاخص‌های خشکسالی در استان قم مصرف بهینه منابع آب را به همه توصیه کرد.